Sivenston parkında (On the ‘Sivenston’ Park) – Agron Shele / Translated into Azerbaijani : Mesme Ismayilova Aliyulla qizi

 
Agron Shele (Albania)
 
 
On the ‘Sivenston’ Park
 
In ‘Sivenston’ Park is quiet,
silence, abandoned,
Lost benches in a heretic time.
A frozen lake and forgotten wings
Of white swans dissolved in migration.
 
On ‘Sivenston’ park is cold,
Freezing, wind is blowing.
A snow that feels with crystallised snow flocks,
Steps are knocking, slow motions
Flip flaps of enlarged shadows.
Sivenston’ park, a broken vision,
Worlds are crossed, Awaiting for water flows,
Shapes of symbols painted on lips
Mirages and dreams of broken memories.
 
“Sivenston’ Park an infinite vision
Whiteness, a thrill of fates.
Among clouds and nights an icy longing,
Sleeps below the forest naked and alone.
 
 
Sivenston parkında
 
Sivenston parkı … səssizlik…
tərk edilmiş…sükut cökmüş.
Adətindən uzaqlaşan…boş skamyalar.
Donmuş göllər, unudulmuş ruhların qanadları …
Köcəri ağ qu quşlarının taleyi…
 
Sivenston parkı … soyuqdur…
Şaxtalı … əsir külək …
Büllur axarı xatırladan … sayrışan qar dənələri,
Ağır addımlarla… ayaq döyərək …
qəfildən yayılan kölgənin izi…
 
… Sivenston parkı parm parçadır…
Axar suları gözləyən … dağılan dünya,
Dağılmış xəyyallarda, parcalanan arzularda…
… süzülən dodaq görüntüsü tək ,
 
Sivenston – sonsuz mənzərə …
Ağappaq …titrəyən tale…
Buludla gecənin arasında donmuş həsrət…
Dalmış yuxuya tənha… cılpaq … meşədə.
 
 
 
 
Translated into Azerbaijani : Mesme Ismayilova Aliyulla qizi
Doctor Philosophy on Philology
Azerbaijan State Pedagogical University.

3 thoughts on “Sivenston parkında (On the ‘Sivenston’ Park) – Agron Shele / Translated into Azerbaijani : Mesme Ismayilova Aliyulla qizi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s