NEL TREDICESIMO DISTRETTO (NË RRETHIN E TREMBËDHJETË) – Poesia di Sadik Bejko / Traduzione italiana a cura di Mimoza Pulaj

 
Poesia di Sadik Bejko
 
 
NEL TREDICESIMO DISTRETTO
 
In un tunnel, all’inferno
nel tredicesimo distretto
ho istituito un tribunale per sempre.
Sono l’accusato,
il pubblico, i testimoni….
Le lettere si sommergono di muffa,
prendo e rimangono lì… le decisioni.
 
Con la bilancia a mano, così
sotto ansia e incubo che dura,
la mia punizione, un coltello che trafigge.
Al tribunale vinco tutti i processi,
…i puniti,
i colpevoli? Di nuovo affermati vittoriosi.
Spudorati.
 
Vivono bene loro.
In cima e nella strada. Dall’alto ridono
e con la lingua mi deridono …
Prete anziano sono
brizzolato in chiesa,
e non rinuncio
a questo tribunale
…un’ abitudine della giovinezza.
 
Nel mio tribunale non ho manette,
corde, carnefici o prigione.
Do solo il giusto,
con bilancia a mano, con cervello nel vento.
Qui nel tunnel,
nel tredicesimo distretto.
Përktheu italisht Mimoza Pulaj
 
 
NË RRETHIN E TREMBËDHJETË
 
Në një tunel, në ferr,
në rrethin e trembëdhjetë
kam ngritur një tribunal pambarim.
Jam vetë i akuzuari,
dëshmitarët, publiku…
Vendimet i jap e …aty mbesin,
letrat mbuluar nga myku.
 
Nën ankth e makth që zgjat,
me peshore në dorë,
ndëshkimi im ther.
I fitoj të gjithë gjyqet në tribunal,
…të ndëshkuarit,
fajtorët? Ata prapë,
paturpësisht fitimtarë.
 
Bëjnë jetën ata.
Popullojnë majat dhe rrugën.
Me qeshin nga lart, më nxjerrin gjuhën…
Jam i moshuar,
prift i thinjur në kishë,
dhe s’ heq dorë
nga ky tribunal
…një huq i rinisë.
 
Në tribunalin tim s’marr pranga,
litarë, xhelatë a burg,
me tru në erë, me peshoren në dorë
jap vetëm të drejtë.
Këtu, në tunel,
në rrethin e trembëdhjetë.
 
 

Traduzione italiana a cura di  Mimoza Pulaj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s