Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik ” Copëza shpirti” të autorit Kujtim Agalliu.

15589564_10209669477966432_2336683319793062728_n

Shtëpia Botuese  “ADA” publikon vëllimin poetik ” Copëza shpirti” të autorit Kujtim Agalliu.

 

Titulli: Copëza shpirti

Autori: Kujtim Agalliu

Redaktor: Ferit Rama

Arti grafik: Grafika ADA

©autori, 2016

Botimi i parë, 2016

ISBN 978-9928-223-47-0

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14X20

Botimet ADA

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, dhjetor 2016

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Agalliu, Kujtim

Copëza shpirti : poezi / Kujtim Agalliu ;

red. Ferit Rama. – Tiranë : Ada, 2016

76 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-223-47-0

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s