Poezi nga Teresinka Pereira

  Teresinka Pereiera Presidente IWA

Poezi nga Teresinka Pereira

 

 

BEFORE CHRISTMAS

 

There are distances

to send the cards

with little houses covered

with snow, even from

the South under a hot summer…

There is shopping to do

so, go out and buy, buy, buy…

There are thoughts about

the power of a holiday gift.

What do you want? they asked!

Would it be too much to ask

for a little PEACE?

 

 

Përpara Krishtlindjeve

(Before Christmas)

 

Ekzistojnë distancat

për të dërguar kartolina,

me shtëpi të vogla të mbuluara

me dëborë,  madje edhe

nga Jugu nën një verë të nxehtë…

Ekziston pazari për t’u bërë,

kështu që dil jashtë dhe blij, blij, blij…

Ekzistojnë mendime në lidhje me

forcën e një dhuratë feste.

Çfarë dëshironi ? Ata pyetën!

Do të mund të ishte tepër të kërkoja

për pakëz PAQE ?

 

 

 

Dita e Falenderimeve*

(Thanksgiving)

27 Nëntor, 2014

 

Le ta bëjmë të paharrueshëm,

këtë festim të Ditës së Falenderimeve,

për aq shumë sa kemi marrë,

nga familja dhe nga miqtë.

 

Ajo është një festim me flamurë,

por me një menu të shijshme turke,

dhe patate, të cilave

ju shtojmë fruta dhe ëmbëlsira.

 

Më e mira e një gostie,

janë vizitorët dhe dashuria e tyre

kur ne mbajmë duart në tryezë,

dhe kërkojmë për këtë takim të përsëritet

për shumë e shumë vite që të vijë.

 

*Dita e Falenderimeve është

një festë kombëtare,

që festohet në Shba dhe Kanada,

si një ditë e dhënies së falenderimeve,

për bekimin e të korrave dhe vitit parardhës.

Ne duhet të japim falenderime

punëtorit emigrant të paligjshëm,

që realizon mbjelljen dhe korrjen,

në mënyrë që të sigurojë ushqim në tryezat tona.

 

 

 

Hëna e plotë

(Full moon)

 

Ne jemi qenie njerëzore të mjera,

që varemi nga natyra,

nga e cila ne vijmë,

dhe jemi një pjesë përbërëse e saj.

Ne jemi të brishtë,

në universin e pafundëm.

Ne hedhim shikimin drejt hënës së plotë

për frymëzim si poetët,

dhe ne duhet të dorëzohemi

drejt lëkundjeve të dëmshme

dhe vuajtjeve  emocionale që ajo sjell,

duke shpresuar se

ato do të shkojnë

si hëna përballë diellit.

Ne të gjithë do të shkojmë,

siç bën moti i mirë apo i keq.

 

 

 

Interneti

 

Ai s’bën zhurmë

dhe s’kërkon një zhgënjim.

Momenti i internetit

mund të zgjasë për vite ëndrrash,

të pandaluara kurrë nga imagjinata.

Megjithatë, interneti

që sot s’e lejon

diskriminimin për shkak të moshës,

ngjyrës, racës, partisë politike,

fesë apo shtetësisë.

Gjithashtu, ai ka pushtuar

shtëpitë tona dhe shpirtrat tanë,

dhe është ende i pafuqishëm për të zgjeruar

apo madje edhe për të zhvilluar

inteligjencën njerëzore.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s