Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Një tjetër diell” të autores Flora Meçaj

Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Një tjetër diell” të autores Flora Meçaj

Autore: Flora Meçaj
Titulli: Një tjetër diell
Redaktor: Agron Shele
Korrektore Letrare: Ariola Ruka
Arti grafik: Grafika ADA

Botimi i parë, 2018
ISBN: 978-9928-269-70-6

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Roland Lushi

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
http://www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16

TË GJITHË LIBRAT E BOTUAR NË SHTËPINË BOTUESE “ADA”
MUND TË GJENDEN NË BIBLIOTEKËN KOMBËTARE TIRANË

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Meçaj, Flora Një tjetër diell / Flora Meçaj ;
red. Agron Shele.
– Tiranë : Ada, 2018
116 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-269-70-6
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

 

Autorja: Flora Meçaj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s