De vonken die springen (The sparks that jump – Las chispas que saltan) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
De vonken die springen
 
We weten niet waar ze vandaan komen, de vonken
die springen en naar een ander overslaan
op onverwachte momenten. Je ziet alleen donkere luchten
zoals ik gisteravond laat zag met een plotselinge witte flits –
horizontaal. Het voorbijtrekken van satellieten zijn waar te nemen
met het blote oog maar licht dat ineens ontsnapt
uit een donkere ruimte is onverklaarbaar
 
als je daarmee een ander raakt. Hij kwam van ver uit onbekend
gebied en niets liet doorschemeren
dat er raakvlakken zouden kunnen zijn. Wat moet je met iemand
die je niet kent en in een totaal andere wereld leeft – als je dagen
zo goed als gevuld zijn met slechts woorden. Woorden die verschijnen
aan het vroege ochtendgloren en van verre wateren komen.
 
De vonken die springen uit een vuur ontstaan uit diepe
onderlagen in de ziel en overslaan naar een andere wereld:
dat hoop ik terug te vinden in jou ook al is de ontmoeting misschien
wat vluchtig, van voorbij gaande aard maar ik geloof in jou.
Ik geloof dat iets kan blijven voortbestaan. En dit alles gedacht
met een winterboom vol kale takken en twijgen in avondlicht
en daarachter talloze verlichte ramen van flatgebouwen.
 
 
 
The sparks that jump
 
We don’t know where they come from, the sparks
that jump and pass to someone else
at unexpected moments. You only see dark skies
as I saw late last night with a sudden white flash –
horizontal. The passing of satellites can be observed
with the naked eye, but light that suddenly escapes
from a dark room is inexplicable
 
if you hit someone else. He came from a far away unknown
area and nothing hinted that there might be common ground.
What do you do about someone you didn’t know before at all,
living in a complete different world than yours.
If your days are as good as filled with just words. Words appearing
early in the morning and originate from distant waters.
 
The sparks that jump from a fire arise from deep underlayers
in the soul and move to another world:
I hope to find that back in you even though the connection might be
somehow ephemeral, transient in nature but I believe in you.
I believe that something can continue to exist. And all this thought
with a winter tree full of bare branches and twigs in evening light
and behind it countless illuminated windows of apartment buildings.
 
 
 
Las chispas que saltan
 
No sabemos de dónde vienen, las chispas
que saltan y saltan a otro
en momentos inesperados. Solo ves cielos oscuros
como lo vi anoche con un destello blanco repentino
horizontalmente. Se puede observar el paso de satélites
a simple vista pero con luz que de repente se escapa
desde un cuarto oscuro es inexplicable
 
si golpeas a alguien más. Vino de muy lejos desconocido
área y nada insinuó
que podría haber un terreno común. Que haces con alguien
que no conoces y vives en un mundo totalmente diferente, si tienes días
tan bueno como estar lleno de palabras justas. Palabras que aparecen
ven temprano en la mañana y de aguas distantes.
 
Las chispas que saltan de un fuego surgen de las profundas
subyace en el alma y salta a otro mundo:
Espero encontrarlo de vuelta en ti aunque la reunión sea
qué efímero, transitorio en la naturaleza pero creo en ti.
Creo que algo puede seguir existiendo. Y todo este pensamiento
con un árbol de invierno lleno de ramas desnudas y ramitas a la luz del atardecer
y detrás de él innumerables ventanas iluminadas de edificios de apartamentos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s