Following a review submitted by Hannie Rouweler to a magazine – Naar aanleiding van een recensie ingezonden door Hannie Rouweler naar een tijdschrift (fiction) / Hannie Rouweler

 
Hannie Rouweler
 
 
Following a review submitted by Hannie Rouweler to a magazine
(fiction)
 
Dear Mrs. Rouweler,
 
We have received your review of a Demer Uitgeverij / Demer Press group poetry collection and inform you that the editors have decided not to post the review. First of all, it is full of language, typing and grammatical errors in your essay, also in all the quoted poets. The level of your tiring, long-winded story as well as that of the content of the work you have quoted, quotes from various poems, are beneath contempt and qualified as a mess with pears.
 
The poets you quote are all muddled, chaotic, they lack poetic revival and even more insights into language, philosophy, history, culture, education, musical expressions and developments in contemporary poetry with algorithms and ordinary rhythms that are abruptly broken down and do not meet Schopenhauer’s twelve-tone music system or what is that other guy called Schönberg in any way, let alone approach it in the distance. It is bumbling from here to the day after tomorrow in all ladders and also far beyond the margins of some insights, visions, symbolic and categorical interpretations that are currently rampant in Dutch poetry and therefore do not meet literary criteria, measured standards: wreckage and surplus cargoes that wash up on our shores.
 
For what you have collected yourself, we can also conclude that it is just plain, vulgar prose, gathered wood with which it is best to light a campfire on a deserted woodland, so that the fumes remain within bounds. In addition, a singer songwriter with acoustic guitar can best give you some accompaniment and happy hours.
 
In short: we recommend that you put everything in the shredder to prevent further washing out and environmental pollution. Nevertheless, we wish you a good and bright future from now on.
 
EDITORIAL
 
 
 
Naar aanleiding van een recensie ingezonden door Hannie Rouweler naar een tijdschrift
(fictie)
 
Beste mevrouw Rouweler,
 
We hebben uw bespreking van een groepsbundel Demer Uitgeverij/Demer Press ontvangen en delen u mede dat de redactie heeft besloten de recensie niet te zullen plaatsen. Allereerst stikt het van de taal-, tik- en grammaticale fouten in uw bespreking, eveneens in al de geciteerde dichters. Zowel het niveau van uw vermoeiend, langdradig verhaal als dat van de inhoud van het door u aangehaalde werk, citaten uit diverse gedichten, zijn beneden alle peil en gekwalificeerd als prut met peren.
 
De dichters die u aanhaalt zijn allen warhoofden, chaoten, het ontbreekt hen aan poëtisch reveil en meer nog aan inzichten in taal, filosofie, geschiedenis, cultuur, opvoedkunde, muzikale expressies en ontwikkelingen in de hedendaagse dichtkunst met algoritmes en gewone ritmes die abrupt worden afgebroken en zelfs het twaalftoons muziekstelsel van Schopenhauer of hoe heet die andere vent ook alweer Schönberg op geen enkele wijze halen, laat staan in de verte benaderen. Het is gestuntel van hier tot overmorgen in alle ladders en eveneens ver voorbij de kantlijnen van enige inzichten, visies, symbolische en categorische duidingen die momenteel hoogtij vieren in de Nederlandse poëzie en voldoen dus niet aan literaire criteria, afgewogen maatstaven: wrakstukken en overtollige ladingen die aanspoelen aan onze kusten.
 
Voor wat u zelf bij elkaar heeft gepend kunnen wij ook vaststellen dat het gewoon plat, ordinair proza is, bij elkaar gesprokkeld hout waarmee men het best een kampvuurtje kan stoken op een verlaten bosterrein, zodat de walmen binnen de perken blijven. Daarbij kan een singer songwriter met akoestische gitaar u het best enige begeleiding geven en heuglijke uurtjes.
 
Kortom: we raden u aan alles in de shredder te doen ter voorkoming van verdere uitwassen en milieuvervuiling. Desondanks wensen wij u een goede en zonnige toekomst.
 
REDACTIE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s