ABOUT THE NIGERIAN GIRLS ( Në lidhje me vajzat nigeriane ) / Poems by Teresinka Pereira

 Teresinka Pereiera Presidente IWA

 

Poems by Teresinka Pereira

 

 

 

 

 

ABOUT THE NIGERIAN GIRLS

 

Goodluck Jonathan, President of Nigeria

and head of the Armed Forces, said

on his inauguration May 6th 2010:

I will devote myself to the service

and well-being of the people of Nigeria.”

However, May 2014, an armed command

kidnaped 200 girls from a school

in order to sell them as sex slaves,

as if they were worth less than animals!

The Nigerian President did not consider the girls

as “people” deserving his protection!

We demand that President Goodluck Jonathan

be taken to the International Tribunal

charged as an accomplice of Nigerian terrorists.

We must write protest letters to the

UN High Commissioner for Human Rights

Ms. Margarida Pressburger, at the United Nations:

42nd Street and 1st Avenue / New York, NY / USA

It is a case of humanitarian conscientiouness.

The rescue operation! Let’s do it right way!

 

 

 

 

POEMË E  VËSHTIRË

 

 

( Në lidhje me vajzat nigeriane ) 

 

 

Goodluck Jonathan ! Presidenti i Nigerisë

dhe Kreu i Forcave të Armatosura shprehu

në ceremoninë e marrjes së detyrës së tij,

më datë 6 Maj, 2010:

Unë do t’ia përkushtoj vetveten shërbimit

dhe mirëqënies së popullit të Nigerisë “.

Megjithatë, në maj të 2014, një komandë e armatosur

rrëmbeu 200 vajza nga një shkollë,

me qëllim t’i shesë ato si skllave të seksit,

sikur të ishin me më pak vlerë sesa kafshët!

Presidenti Nigerian s’i konsideroi vajzat

si ’’ njerëz ’’ që e meritonin mbrojtjen e tij!

Ne kërkojmë që Presidenti Goodluck Jonathan,

të merret në Gjykatën Ndërkombëtare,

i akuzuar si bashkëpunëtor i terroristëve Nigerianë.

Ne duhet t’i shkruajmë letra proteste

Komisioneres së Lartë të OKB, për të Drejtat e Njeriut,

Znj. Margarida Pressburger, në Kombet e Bashkuara:

 

 

 

Rruga 42 dhe Avenue 1 / Nju Jork SHBA

 

Është një rast i ndërgjegjësimit humanitar.

Operacioni i Shpëtimit ! Le ta bëjmë në mënyrën e drejtë!
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s