Një spektër analitik mbi librin “Ngjyrime Universale” (ESE-I ) të autorit Agron Shele / Parathënie nga Dr. Zejnepe Alili – REXHEPI

Një spektër analitik mbi librinNgjyrime Universale” (ESE-I ) të autorit Agron Shele

zejnepe -2

Parathënie nga Dr. Zejnepe AliliREXHEPI

Libri me vështrime eseistikeNgjyrime universalei Agron Sheles, është një vepër besoj se do mirëpritet letërsinë shqipe, jo vetëm për përmbajtjen estetiko-letrare, por edhe për përzgjedhjen autoriale, kryesisht botime 2014, padyshim e shtojnë vlerën e kulturës shqiptare.

Pikënisje e veprës është ideja e një karavani letrar emëruarKorsi e hapur, si një atribut prurjesh novatore qindra poetësh, te cilët shquhen përpjekjet për shumë njohje, shkëmbim idesh, bashkëpunim kulturoro-letrar, gjithmonë brenda një koncepti shkëmbimesh letrare, si një lloj universaliteti mendimesh midish krijuesish.

Brenda një opusi gjerë krijuesish e veprash studimore e poetike, gjejmë shtrirjen lëndore, ku pikasen lajtmotive individuale e kolektive, përkapin vlera jetësore e kombëtare, duke pasur nismën nga idilat e thjeshta njerëzore, për përvijuar pas me zërin intelektual i këndon lirisë munguar, përmes cilit ngrihet problematika shqiptare.

Mes sfidash shumta i imponon koha, ndiejmë zërin autentik poetëve ndërgjegjshëm u hapin shteg vlerave artit. Edhe libri i Agron Sheles, ka këtë fizionomi autoriale, mbështetet logjikshëm prurjet e krijuesve, me larmi tematike e gjetje artistike, përherë me mjeshtërinë e individualitetit ndjesor e mjeshtërisë stilit e stilistikës përzgjedhur.

Ngjyrime Universale” (ESE-I ) e autorit Agron Shele

Libri eseistikNgjyrime universale tepër ka qasjen e sprovave eseistike, sigurisht një përzgjedhjeje autoriale veprash, reja, botime 2014, cilat ndërlidhen herë për kah tematika e trajtimit e zhanrit letrar, herë për kah ideja dhe interpretimi analitiko-studimor. Autori, Agron Shele, natyrshëm, madje me një transparencë theksuar e elaboron substraktin lëndor, duke e ruajtur frymën individuale përkapjes dhe shtjellimit formësor e tematik. Si i tillë, libri ndërlidh vlera admirueshme krijuesve përfshirë vepër!

Krijuesit e përfshirë me poezinë a prozën e tyre, realisht përvijojnë një lloj ngjyrimi universal…, do ti mbijetonte stërngarkimit letrar kohë. Pleksja përmbajtësore dhe përzgjedhja autoriale ndikojnë vepra deshoifrohet një masë theksuar, megjithëse aludimi i saj mbetet shërbesën e lexuesit vëmendshëm.

Interpretimet letraro-poetike janë detajore se ato prozaike, ku bie sy një lirizëm i theksuar, me përvijime shumta refleksesh vetjake, me çrast edhe involvohet vetë thellësia e shpirtit të autorit, me një lirizëm fluid, si perceptim i pavarur individual dhe si thellësi ndjesore, megjithatë krijon një vepër sintetizimesh emocionale. Nuk përjashtohen as ndërhyrjet emotive vetë autorit, si një botë e mbushur pasionesh herëshme nga leximi i një letërsie evropiane e botërore, si përmbushje shpirtërore.

Përkapur disa këndvështrime, vepra formësohet, si formë narrative, përshkrimore, krahasuese e kërkimore, andaj autori përmes një shtrirjeje tematike gjerë, e përçon frymën e një studimi eseistik, cilin shpesh shpalos qëndrimin meditativo-filozofik…, ku ngulmon deshifrojë edhe kuptimësinë e mesazhit veprave analizuara. Mbi këto pika referimi sajohet libri eseistikNgjyrime universale, vërtetë ofron ngjyrat emocionale shumta shkrimtarëve, si formë e zbërthimit konceptual, një fryme ndryshe.

Leximi i këtij libri, sigurisht sjell tjera emocione për lexuesin e përzgjedhur, sikurse nganjëherë është vetë poezia, me figuracionin metaforik saj, shpesh edhe kontrast me lirikën dhe zhvillimet e saj dhe nga ana tjetër, mënyra se si është kompozuar dhe ndërtuar vepra prozë. Vetë gërshetimi i komponenteve stilistike, deshifrimin e gjendjes psikofizike dhe ato ndjesore, si përkapje ndryshe, autorin Agron Shele e përcakton si kërkues sfidash reja! Vepra bart vlera pranueshme, bashkë me gjuhën e krijimit, për kah vlerat letrare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s