VEPRIM / Poezi nga Irina Hysi

irina hysi

 

        Poezi nga Irina Hysi

 

 

 

 

iri

          © Art Irina

 

 

             VEPRIM

 

Apsolutja e qetësisë, e paraqitura me pamje kënaqësie,
e rëna, ashtu në poziten e vdekur.
I hipnotuzuari i avantazhit , asgjë për të humbur bukuris,
i gjeturi e revoltës së heshtur.
I sjelluri nga përqëndrimi i milionave të dënuarve,
i pamunduri i shorteve.
Rrethuesi ironikisht e ironisë vepruese, ish punësuar,
katrorit dhe rrethit të përçmuar.
Do duhej ta bënte , nëse nuk mund ta gjente atë,
dëgjuar ti flasë zërit të tij.
I paguari i këmbëve te shkallëve, kulluesi i shtrydhur,
i netëve
Dukej kaq qetë, i pa stërvitur universit të qetësisë,
talent artit te ngurtësise.
Qytetit, jasht ekuilibri me misterdritëzat në dritare betoni,
përshkuar gazit të metropolit.
Staguar mendjengushtët te privilegjuarit jashtë ishullit,
ndersa krijesat e kufizuara veten
Të qeshurit më shumë se zakoni, krenaret argumentues,
mbijetuar orëve të ndara

Të ashprit, të pavarurit , sekretet e errësirës kërcënojnë
zënë ngushtë për të ndarë minutin.
Shkatërruar çdo sekond qetësisht me qetësi , veprimin !

 

©  Irina Hysi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s