time for Poetry ( Koha për poezi ) / by Teresinka Pereira

Teresinka Pereiera Presidente IWA

 

Poems by Teresinka Pereira

Poezi nga Teresinka Pereira

 

 

 

time for Poetry

just a few words

a few lines

the mind is roaring

asking for Poetry

closed lips

the distance turns on

a jet of desires

I get lost looking for

the smallest word

 

 

 

 

 

Koha për poezi

 

Vetëm pak fjalë,

pak rreshta,

mendja është duke ulëritur,

duke kërkuar për Poezi,

buzë të mbyllura,

distanca ndez

një rrjedhje dëshirash.

Unë largohem duke kërkuar

për fjalën më të vogël.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s