Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin me tregime “Ankth Pritjesh” të autorit të njohur Vladimir Muça 

 Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin me tregime  “Ankth Pritjesh” të autorit të njohur Vladimir Muça 

Muça Vladimir – Ankth Pritjesh
Tregime të shkurtëra
Email: Vladimir_muça@yahoo.com

Redaktor: Fatmir Minguli
Korrektor letrar: Lutfi Duka
Punoi në kompjuter: Enio Hoxhaj
Dizenjo ballinës: Enio Hoxhaj
Ilustrimet e librit: Piktorja Inxhirjana Roli

Botimi parë 2018
ISBN: 978-9928-269-13-3
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rruga Mihal Grameno Pall.32 Ap.7
Celular: 0682219016
Tiranë, gusht 2018

© Të gjitha të drejtat janë të autorit

 

Roland Lushi

Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë botuese ADA

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Muça, Vladimir
Ankth pritjesh : tregime / Vladimir Muça ;
red. Fatmir Minguli. – Tiranë : Ada, 2018
132f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-269-13-3
1.Letërsia shqipe 2.Tregime dhe novela
821.18 -32

 

Vladimir Muça

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s