You… Me – Poem by Irina Lucia Mihalca / Translation: Cosmina Simona Mihalca

Poem by Irina Lucia Mihalca
 
 
You… Me
 
We are sliding like two illusions,
Same in thought and never seeing each other,
Crossing the same wave, swimming in the fields from the dream
And her flames in our face are growing…
 
Beyond the wallow of the canes, beyond the stones,
Only the force of loneliness in the smell of wind and grass…
 
Easy is your name, like the sea,
Everything start with the sea, that wild sea,
Calm, but unstoppable in the deep!
A seashore on which the waves
Are breaking in thousand of pieces-destiny!
 
I know that if you would hold my hand you would be happy,
I know that if I saw you, I would cry…
 
You…Me
Night poem floating in a dream
Without knowing how my tear would make you whole
And the death would smell of willow,
Always too late,
Always too early…
 
 
 
Tu… Eu
 
Alunecăm ca două iluzii,
Suntem în acelaşi gând şi nu ne vedem,
Traversăm aceeaşi undă scăldată-n câmpiile din vis
Şi flăcările ei în faţa noastră se înalţă….
 
Dincolo de tânguirea trestiilor, dincolo de pietre,
Doar forţa singurătăţii în mireasma vântului şi a ierbii…
 
Uşor ţi-e numele, ca briza mării,
Totul începe cu marea, acea sălbatică mare,
Calmă, dar în adâncuri de nestăvilit!
Un ţărm de mare pe care valurile
Se sparg în mii de bucăţi-destin!
 
Ştiu că dacă mi-ai strânge mâna ai fi fericit,
Ştii că dacă te-aş zări aş plânge…
 
Tu… Eu
Poem nocturn plutind într-un vis,
Fără a şti cum lacrima mea te-ar reda întreg
Iar moartea ar mirosi a salcie,
Mereu prea devreme,
Mereu prea târziu…
 
 
Translation: Cosmina Simona Mihalca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s