I FOLLOW THE SOUND OF THE CHAPI GUITAR (EM ĐI VỀ PHÍA TIẾNG ĐÀN CHAPI) / Poem by Tong Thu NGAN

Poem by Tong Thu NGAN

 

I FOLLOW THE SOUND OF THE CHAPI GUITAR

I’m going to the bright yellow season
I’m going to the red flower season in the whole field
I’m going to the remember on the whole river
I’m going to the Polang flowers blooming in the wind

Go… i’m going to where without you
The old river is sad and silent
I’m going to the memory of the two of us holding on
I’m going to the old days together without language

Staying up late night talking about the ships
We used to go towards without each other
And accept an empty life
For the night we lie and listen to the salty sea

The sound of the Chapi Guitar in the sunlight
The old road is full of red flowers
I also go to the naive side
Your hands are holding and silent kiss

There was more than deep love
We leave each other… the Conia cry to call spring season
Dream of The Chapi Guitar and the house by the stream
We kissed each other in the forest…

 

EM ĐI VỀ PHÍA TIẾNG ĐÀN CHAPI

Em đi về phía mùa vàng rực rỡ
Em đi về phía mùa hoa đỏ cả cánh đồng
Em đi về phía phù sa đỏ cả dòng sông
Em đi về phía hoa pơ lăng giục giã

Đi… em đi về phía không anh trăm ngã
Dòng sông xưa buồn bã mấy con đò
Em đi về miền ký ức của hai ta níu giữ
Em đi về phía những ngày xưa bên nhau không cần ngôn ngữ

Thức trắng đêm kể chuyện những con tàu
Ta đã từng đi về phía không nhau
Và chấp nhận một cuộc đời trống vắng
Để đêm đêm ta nằm nghe biển mặn

Tiếng đàn Chapi ngân vang trong nắng
Con đường xưa hoa đỏ đã giăng đầy
Em lại cũng đi về phía thơ ngây
Tay anh nắm và nụ hôn thầm lặng

Đã có nhiều hơn một mối tình sâu nặng
Ta bỏ nhau đi… cây kơ nia khóc gọi xuân thì
Giấc mơ Chapi và ngôi nhà bên triền suối
Ta hôn nhau rộn rã cả núi rừng…

TỐNG THU NGÂN 30 – 1309

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s