Refleksion rreth dritëhijes së Kloroformit shqiptar (Klara Buda) / Shkëputur nga Libri eseistik “Ngjyrime Universale” ( Ese-1) me autor Agron Shele

Klara Kloroform

Refleksion rreth dritëhijes Kloroformit shqiptar

(Klara Buda)

Shkëputur nga Libri eseistik “Ngjyrime Universale” ( Ese-1) me autor Agron Shele

Romani Kloroform i autores Klara Buda, pa dyshim ka tërhequr vëmendjen e mbarë lexuesit shqiptar dhe huaj, studiusve dhe eseistëve, cilët përbrenda kësaj vepre letrare kanë gjetur atë pjesë errët jetës njerëzore, nën një shoqëri diktuar vërejnë metastazat e rrënimit dhe degradimit personalitetit njeri, dhe për tepër hedh dritë mbi atë shkuar tinzare,e cila nuk kursente asgjë, për shtuar ditët e agonisë dhe marrëzisë shndërruar sistem!

hyrje këtij romani do ndeshemi me një përafrim i përket kësaj lloj bote, për ta shpjeguar, për ta konceptuar dhe trajtuar si një teatër hapur jetësor, i cili mënyrë relative do përballë personazhet dhe do krijojë hapësirat e duhura për intrigim, pasqyrim dhe perifrazim.

E pahijshmja apo e pakëndshmja e mjedisit mbytës, rëndomtë, por dhe sinjikativ për atë realitet grishës performon me gjetjen stilistike dhe zbërthimin analitik karakterit personazh, i cili përbrenda guaskës dhe mjerimit shpirtëror e karakterizon, hedh dritë dhe paralelizon slloganet dhe zhurmën e modelit me cinizmin dhe paranojën e verbërit. Kurbat e shtjellimit ngjarjes (ose trajtesa dhe karakteri rrëfyes) zbulojnë enigmën dhe fshehtësinë e mekanizmit totalitar, misticizmin dhe dritëhijen e tij, lulëzimin farsë dhe kobin shkatërrimtar jetës, fanatizmin dhe hallkat për shtënguar vërtetën, moralin e kalbur dhe sipërfaqësorenelitare.

Brenda botëkuptimit autores Buda, padyshim do ndeshemi me anën racionale saj, me ndjenjësinë dhimbje dhe trajtesë specifike, me grafikë tjetër për realizim tablosh dhe paraqitje konfigurative. Le hedhim një vështrim shkurtër minaturë dhe posedojmë rreth temës, mesazhit, idesë dhe qëllimit themelor autores!

Moria e personazheve fillon me kryepersonazhen Alma Fishta, cilës i kërkohej heqja e identitetit dhe denegrimi i saj njerëzor, pët vazhduar me rrëmujën e jetës studentore, e cila përbrenda lirshmërisë dhe botës tyre monitorohej dhe sfumohej çdo çast, për kaluar pastaj tek nje sintezë krahasuese, jepet me mjaft sarkazëm (Morgu=Laboratorin), pa veçuar momentin kritik asaj mbrëmjeje (ku personazhet kryesore, Alma dhe Adriani), kryejne vetmin akt mund kryejnë dy dashuruar dhe për këtë shkak indeksohen nga morali kohë si mëkatarë. Kalvari i dhembjes dhe vuajtjes do ndjekë pas si hije, do ravijëzojë me tjera tablo errëta, duke filluar nga ndjekjet dhe vrasjet, për vazhduar me narkotizmin e provokuar, shkatërrimin e mbivlerës sonë njerëzore dhe paraqitjen e një riut model me identitet rremë!

Ne kontekst plotë dhe me trajtesat e modeleve përafërta si Milan Kundera,E vërteta duhet njohur, pastaj Njegoshin,Tiranisë i duhet vënë këmba fyt dhe kjo është detyra e ndritshme njerëzore, çel pari modelin Kloroform, thelb dhe përmbajtje, ka për simbiozë këtë idilë udhëheqëse dhe me autentizmin dhe brendinë e tij, e radhit Klara Budën, plejadën e autorëve prespektivës dhe nesërmes.Kloroformpërbën inflacionin e fjalës, sëmundje e kohës dhe nën këtë lajmotiv, shtjellat dhe ngrehinat e perdes diktatoriale, denoncohen me guxim, me objeksion plotë, me qëllim mirëpërcaktuar, kjo e keqe e madhe mos përsëritet.Kloroform pamje parë tingëllon si një përcjellje e imazhit shkuar, e një mënyre jetese kryqëzuar ende pa lindur, por po depërtosh thellësi, kupton sublimitetin e autores, për mos patur shndërrim formë dhe përmbajtje fenomenit, por dritësi dhe intelektualitet për ta trajtuar dhe goditur.

  Sigurisht ky këndvështrim panoramik ka një autoritet krijues, mbart një mesazh madh dhe gjerë, shtjellon dritëhijet dhe anatemon sakrificën e brezit vet. Për tepër, ka modul trajtese dha anë kompozicionale, për nga paraqitja grafike dhe gjetja stilistike, veprën e shkruar e vendos kornizat e vlerave larta letrare shqipe.

One thought on “Refleksion rreth dritëhijes së Kloroformit shqiptar (Klara Buda) / Shkëputur nga Libri eseistik “Ngjyrime Universale” ( Ese-1) me autor Agron Shele

  1. Pingback: Refleksion rreth dritëhijes së Kloroformit shqiptar | Klara Buda Post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s