MÜNZEVİ X / Sequester X ( 34 KIBATEK INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL OF ARTS AND ISTANBUL / TUZLA 06-10 NOVEMBER / 2014 PARTICIPATING COUNTRIES POETS CAROLİNE C.NAZARENO (FİLİPİNLER) Çeviren: Baki Yiğit )

34 KIBATEK INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL OF ARTS AND ISTANBUL / TUZLA
06-10 NOVEMBER / 2014

 

 

cery Naz

 

PARTICIPATING COUNTRIES POETS

CAROLİNE C.NAZARENO (FİLİPİNLER)

Çeviren: Baki Yiğit

 

 

 

MÜNZEVİ X / ceri naz

 

Hiçbir yasal kâğıt yok elimde
Doğumu için rasyonel düşüncenin
Hiyerarşi yok
Kalbin saflığı için
Topallama belirtisi, suçlama ya da şöhret yok
Büyük ve küçük, çok ve hiçbir şey için
Ödeme yok
Gösterilen özverili sevgi için
Ek ücret yok
Kurban edilen ruh için
İsimim ben,
Amacıyım, can damarıyım
Karakterimin
Bir şefkat dilimi
tasarlıyorum
Genetik kodların geni yok
Duyarsızlığı bulup temizlemek için
İlgisizlik sadece bir hatırlama
Hatırlanacak bir serenat
Evsizler için, tümü için
Bir zamanda bir kalbim ben.
..

 

 

 

Sequester X

 

Holding no legal papers
For the birth of a rational mind
No hierarchy
Of purity of heart
No marks of lame, blame or fame
Of big and small, mucho and nothing
No payments
For selfless love expressed
No extra charges
For the soul of sacrifice
I am the name
The purpose, the lifeblood
Of my character
Conceiving a sliver
Of compassion
No genus of genetic codes
To spot and scour insensibility
Indifference is just a recall
A serenade to remember
For the homeless, for all
One heart at a time.

 

©ceri naz 2014, Philippines

2 thoughts on “MÜNZEVİ X / Sequester X ( 34 KIBATEK INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL OF ARTS AND ISTANBUL / TUZLA 06-10 NOVEMBER / 2014 PARTICIPATING COUNTRIES POETS CAROLİNE C.NAZARENO (FİLİPİNLER) Çeviren: Baki Yiğit )

 1. CAROLİNE C.NAZARENO (FİLİPİNE)

  PËRSHËNDETJE MARS!

  Unë jam zot i kuq
  I kapeles prej i akullit marsian roje
  I majmaleve e gjakun tim.

  SEKUESTRO X

  Nuk ka akte ligjore
  Për lindjen e një mendje racionale
  Nuk ka hierarki
  Atje ku ka zëmra të pastra
  Nuk ka shënja gjëmtimi, faji a fame
  Të mëdhej apo të vegjël, djem dhe asgjë
  Nuk ka shpërblim
  Vetëmohimi i dashurise që shpreh
  Asnjë dënim shtese
  Për shpirtin e sakrificës
  Unë jam emri
  Qëllimi, gjaku i jetes
  I karakterit tim
  Konceptuar si një copë
  Dhëmbshuri
  Nuk ka gjini të kodeve gjenetike
  Për të kuptuar e shmang pandjeshmërinë
  Indiferenca është vetëm një risjellje
  Një serenatë për t’u kujtuar
  Për të pastrehët, për të gjithë
  Një zemra në një kohë.

  Transtare into albanian by K.P Traboini

 2. CAROLİNE C.NAZARENO (FİLİPİNE)

  PËRSHËNDETJE MARS!

  Unë jam Zot i kuq
  I kapeles prej akullit marsian, roje
  I majmaleve e gjakun tim.

  SEKUESTRO X

  Nuk ka akte ligjore
  Për lindjen e një mendje racionale
  Nuk ka hierarki
  Atje ku ka zëmra të pastra
  Nuk ka shënja gjëmtimi, faji a fame
  Të mëdhej apo të vegjël, djem dhe asgjë
  Nuk ka shpërblim
  Vetëmohimi i dashurise që shpreh
  Asnjë dënim shtese
  Për shpirtin e sakrificës
  Unë jam emri
  Qëllimi, gjaku i jetes
  I karakterit tim
  Konceptuar si një copë
  Dhëmbshuri
  Nuk ka gjini të kodeve gjenetike
  Për të kuptuar e shmang pandjeshmërinë
  Indiferenca është vetëm një risjellje
  Një serenatë për t’u kujtuar
  Për të pastrehët, për të gjithë
  Një zemra në një kohë.

  Transtare into albanian by K.P Traboini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s