“ Marrëdhëniet me Publikun dhe Median për Organizatat e Shoqërisë Civile ” / TACSO Albania Office

NJOFTIM

Të nderuar kolegë,

Zyra e Projektit TACSO në Shqipëri  organizon trajnimin 3 ditor me temë  “ Marrëdhëniet me Publikun dhe Median për Organizatat e Shoqërisë Civile ”. Qëllimi i trajnimit është rritja e kapaciteteve të stafit të OSHC-ve  në zhvillimin e strategjisë së komunikimit, mjeteve  dhe teknikave të  komunikimit me median dhe publikun , përdorimi i mediave sociale, multimedias, si dhe çështje të tjera të komunikimit me masmedian.                                                                                                                                                     

Aktiviteti do të organizohet me pjesëmarrjen e 15 organizatave, të cilat do të përfaqësohen nga dy persona secila.

Organizatat e shoqërisë civile nga qarqet Tiranë,  Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Berat, Korçë, Gjirokastër,  Lezhë, Shkodër, Dibër dhe Kukës ftohen të aplikojnë për pjesëmarrje në këtë trajnim.

Trajnimi do të organizohet në qytetin e Pogradecit  në datat 24-26 shkurt 2015. Të gjitha shpenzimet e pjesëmarrjes në trajnim për aplikantët e suksesshëm do të mbulohen nga Projekti TACSO.

Organizatat aplikuese duhet të dërgojnë  një CV të organizatës dhe CV-në e personavepërfaqësues në  e-mailin:  info.albania@tacso.org deri në datë 16 shkurt 2015.

Më tepër informacion do të gjeni gjithashtu në linkun e mëposhtëm:

http://www.tacso.org/news/training-opp/?id=11443

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s