Fjalë të urta / ILIAZ BOBAJ

ILIAZ BOBAJ

Fjalë të urta

1.Përvoja e të tjerëve të mëson, përvoja jote të bind.
2.Gabimi është shkalla e parë e fajit. Faji është shkalla e parë e mëkatit.
3. Bukuria është e pafajshme. Duke luajtur me të, femrat luajnë me pafajësinë e tyre, duke e detyruar atë të fajtojë.
4.Jeta fiton betejat, vdekja fiton luftën, kurse vepra fiton mbi vdekjen.
5. Lumturia e kalon kohën në lulishten e kotësisë.
6.Mendimi yt është këshilltari yt, por jo këshilltari më i mirë që ekziston.
7. Aty ku nuk ka mundësi të hyjë më shumë dritë, të hyjë, të paktën, më shumë ajër.
8. Ato gjëra që janë më të bukura se gjërat e zakonshme, mund të mos jenë të vërteta.
9. Njerëzit me rendiment 100%, janë ata që i kryejnë me ndërgjegje të plotë gjërat që dinë.
10. Burrat humbasin shumë kohë duke u marrë me gratë, gratë humbasin shumë kohë duke u marrë me veten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s