Poems by Hannie Rouweler

Poems by Hannie Rouweler
 
 
The moon is low
 
The moon is low tonight, I had it
hardly seen
if it wouldn’t have stood at the window
at the level of the third floor of the building
opposite the lawn –
usually high up in the sky somewhere
 
and gradually slides through space,
the moon shines from all sides
in bright white light
no crown around the curve
of a face this time with nose, mouth
and lips as if it has something to say in the evening hour
but I doubt if anyone listens.
 
I can read its mind from a great distance
from an old bygone book of which nobody
still wants to hear the message. Mankind is deaf and dumb
for nature that has already given so many signs
that we have given everything away
in this life. The earth, beauty, sources.
 
 
 
De maan staat laag
 
De maan staat laag vanavond, ik had hem
bijna niet gezien
was hij niet voor het raam gaan staan
ter hoogte van de derde verdieping van het gebouw
tegenover het grasveld –
meestal hoog daarboven ergens in de lucht
 
en schuift geleidelijk door het ruim,
de maan glimt van alle kanten
in het felle witte licht
geen kroon te bekennen rondom de ronding
van een gezicht dit keer met neus, mond
en lippen alsof hij iets te zeggen heeft in avondstond
maar ik twijfel of iemand naar hem luistert.
 
Ik kan op grote afstand zijn gedachten lezen
uit een oud vervlogen boek waarvan niemand
de boodschap nog wil horen. De mensheid is doofstom
voor de natuur die al zovele tekenen heeft gegeven
dat we in dit leven
alles hebben weggegeven. De aarde, schoonheid, bronnen.
 
 
 
Hot summer day
 
May I kiss you on this hot summer day
in May whereas the sun creeps high into the sky
scatters its rays on the grass of my garden.
And I looking at the mulberry tree in full green
 
shadows, motionless on the ground, of branches
tall bushes under which a cat hides.
Yesterday she sat there with a mouse in her mouth,
I am afraid of mice, it was freed with a broomstick
 
brush and dustpan. May I kiss you if you’re watching
with me to the empty bench against a hedge.
We used to sit on it together but that was long ago.
 
The present has everyone in its clamp and little space
remains open to swirling thoughts perching
against my window. A table covered with spring flowers.
 
 
 
Warme zomerdag
 
Mag ik je kussen op deze warme zomerdag
in mei nu de zon hoog naar de hemel kruipt
zijn stralen rondstrooit op het gras van mijn tuin.
En ik naar de moerbeiboom kijk in het volle groen
 
schaduwen bewegingloos op de grond van takken
hoge struiken waaronder een kat zich verscholen houdt.
Gisteren zat zij er met een muis in haar bekje hoewel
ik schrik heb van muizen werd die bevrijd met bezemsteel
 
en stoffer en blik. Mag ik je kussen als je meekijkt
naar het lege bankje tegen een haag.
We zaten er eens samen op maar dat is zo lang geleden.
 
Het heden heeft ieder in zijn klem en weinig ruimte blijft
open voor dwarrelende gedachten die neerstrijken
tegen mijn raam. De tafel waarop voorjaarsbloemen staan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s