Love declaration to words (Liefdesverklaring aan het woord) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Love declaration to words
 
It is done with fleas and fluffing
in someone else’s good hair head and skin:
no more kissing, no more fluttering, throwing up
of mouth and lips and hands
on the other his mouth and lips and hands.
 
We are again driven out of earthly paradise and also heavenly
expelled, not because of the apple
and the snake in the tree.
It has all just been too much of too many good matters
and all is lost and in vain in relationships.
 
“You will not be fooling around anymore on pain of a fine,” said God
to many of us on earth, and his host of angels.
“You will have to control yourself a little bit better, pay more attention
to your neighbours, to nature, health, people and animals.”
He slammed shut the gate of heaven’s doors
and it trembled all over in the world.
 
It is a strong warning to humanity,
only poets benefit from this:
they’ve always been mainly concerned with words, language.
 
 
 
Liefdesverklaring aan het woord
 
Het is gedaan met het vlooien en pluizen
in andermans goed haren hoofd en huid:
niet meer zoenen, flikflooien, te grabbel gooien
van mond en lippen en handen
op ander zijn mond en lippen en handen.
 
We zijn opnieuw uit het aards paradijs en ook hemels
verdreven, niet vanwege de appel
en de slang in de boom.
Het is gewoon allemaal veel te veel van het goede geweest
en de verhoudingen zijn zoek.
 
“Ge zult niet flikflooien op straffe van een boete”, sprak God
tot de menige op aarde en zijn engelenschare.
“Gij zult u een klein beetje moeten beheersen, beter letten op
uw naasten, de natuur, gezondheid, mens en dier.”
Hij gooide de hemelpoort en deur met een smak dicht
en het trilde overal na op de wereld.
 
Het is een forse waarschuwing aan de mensheid,
alleen dichters profiteren hiervan:
zij waren altijd al vooral bezig met woorden, met taal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s