Multilanguage poems by Juljana Mehmeti

 
 
Multilanguage poems by Juljana Mehmeti
 
 
Stop and go
 
I would love to get lost
somewhere between the unknown dreams
visions descended from the afterlife
in un-deciphered colors
sometimes as an approach to touch the light
unbridled imagination
and sometimes raised above the planted anxiety
displacing plumes of smoke
playing with neurons
and put them to a temporary sleep
enraged,
to awaken the instant effort again
and return to the escape of the soul.
 
I do not know from whom, why and when?!
I would like to leave
now more than ever
as I move around the illusion
jumping paces;
stop and go!
 
Translated into English by Arben Hoti
 
 
Stop and go!
 
Vorrei perdermi
da qualche parte tra sogni sconosciuti
e le visioni discese dall’aldilà
in colori indecifrabili
a volte come un tentativo per toccare la luce
l’immaginazione sfrenata..
a volte elevata al di sopra dell’ansia seminata
spostando le nuvole di fumo
che giocano con i neuroni
mettendoli a dormire temporaneamente
arrabbiati,
per risvegliare ancora lo sforzo istantaneo
e ritornare di nuovo alla fuga dell’anima.
 
Non so da chi, perché e quando ?!
Vorrei andarmene
adesso più che mai,
mentre mi muovo attorno all’illusione
ai passi gettati;
stop and go!
Stop and go
 
@julja
 
 
Stop and go!
 
Do të doja të humbisja
diku mes ëndrrave të panjohura
vizioneve të zbritura nga përtejnata
në ngjyrime të padeshifruara
herë si avitje për të prekur dritën
imagjinatës së shfrenuar
e herë ngritur mbi ankthin e mbjellur
duke spostuar shtëllungat e tymit
që luajnë me neuronet
e i vënë në gjumin e përkohshëm
të inatosur,
për të zgjuar sërish përpjekjen e çastit
dhe prapë t’ i kthehet arratisë së shpirtit.
 
S’ di nga kush, pse dhe kur?!
Do të dëshiroja të largohem
tani më shumë se kurrë
ndërsa sillem rrotull iluzionit
hapave të hedhur;
stop and go!
 
@ julja
 
 
Stand still!
 
In the window coated with frost
cold sights are sliding,
perhaps lost to the exhausted eyesight
following the time
hidden behind a fog surrounding the memory
buds always in motion
bunch of disorders stamped on the glass
reflection of the reappearance of the meaningless world.
 
Thoughts that chuckle the sighs of expectation
and cold nudity
frozen glass touch beyond the gaze;
Stand still!
 
Translated into English by Arben Hoti
 
 
Stand by!
 
Në dritaren e veshur brymë
rrëshkasin vështrime të ftohta,
ndoshta humbur shikimit të lodhur
duke ndjekur kohën
fshehur pas një mjegulle që rrethon memorien
gjithmonë bulëzash në lëvizje
morì çrregullimesh stampuar në xham
pasqyrë e rishfaqjes së botës pa kuptim.
 
Mendime që turfullojnë psherëtima pritjesh
dhe lakuriqësi e ftohtë
prekjes së qelqtë ngrirë përtej vështrimit;
Në vend numëro!
 
@julja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s