Din Mehmeti

din mehmeti

    Din Mehmeti

Din Mehmeti (lindur më 1929 GjocajJuniku, vdekur më  12  nëntor 2010 Gjakovë ), shkrimtar shqiptar nga Kosova.

Ka studiuar për gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Beogradit. Tani, ai është profesor në Shkollën Pedagogjike të Gjakovës.

Në mars 1999 u njoftua nga shumë burime informacioni se ai u vra nga policia serbe gjatë Luftës së Kosovës, por pas disa ditësh ky njoftim u përgënjeshtrua.

Edhe pse ka botuar disa prozakritika letrare dhe një dramë, Din Mehmeti njihet kryesisht për poezinë e tij figurative, e cila është botuar që nga viti 1961 deri në vitin 1999 në 16 vëllime. Poezinë e parë e botoi në vitin 1949 në revistën letrare Jeta e Re.

Poezia e Din Mehmetit shquhet për ndjeshmëri popullore. Ashtu si dhe Ali Podrimja, i cili është po nga Gjakova, ai mbështetet në shumë figura, metafora, dhe simbole të poezisë popullore të Shqipërisë së Veriut për të mbrujtur dhe ndërtuar lirikat e tij të trazuara me vizionin stoik të malësorëve. Megjithëse është një fllad i lehtë romantik që përshkon poezinë e tij, sikundër e pati cilësuar dikur kritikuRexhep Qosja, ky përdorim krijues i folklorit është i shkrirë fuqishëm me një rrjedhë realiste, herë-herë ironike, që buron pjesërisht nga etika e revoltës në traditën e Migjenit (19111938) dhe Esad Mekulit (lindur në 1916). Shqetësimi poetik i Din Mehmetit, megjithatë, nuk i drejtohet protestës mesianike ose kritikës sociale, por krijimtarisë artistike dhe përvojës individuale.

Libri i tij “As në tokë as në qiell” është e ndarë në pesë cikle : “Trimat e këngës sime”, “Bishat e bardha”, “Kujtesa e letrave”, “Barka ime mbahu”, dhe “Këngë për vete”. Titulli i ciklit të katërt, “Barka ime mbahu”, është ndofta simbolik për praninë e sotme e letrave shqipe, bile edhe të shqiptarëve në Jugosllavi. Ai vjen nga poezia “Dialog me liqenin”, shkruar në Strugë buzë Liqenit të Ohrit në kufirin jugosllavo-shqiptar, gjatë Festës Ndërkombëtare të Poezisë në Strugë në gusht 1987.

Vepra

Veprat poetike të Din Mehmetit

d 1       d 2

 1. Në krahët e shkrepave. “Rilindja”, Prishtinë 1961.
 2. Rini diellore. “Jeta e re”, Prishtinë 1966.
 3. Dridhjet e dritës. “Rilindja”, Prishtinë 1969.
 4. Heshtja e kallur. ”Rilindja”, Prishtinë 1972.
 5. Ora. “Rilindja”, Prishtinë 1974.
 6. Ikje nga vdekja. “Rilindja”, Prishtinë 1978.
 7. Fanar në, furtunë. “Rilindja”, Prishtinë 1971.
 8. Kosovë, zog i diellit. “Rilindja”, Prishtinë 1982.
 9. Fatin tim nuk e nënshkruaj. “Rilindja”, Prishtinë 1984.
 10. As në tokë, as në qiell. “Rilindja”, Prishtinë 1988.
 11. Gjaku që këndon. “Rilindja”, Prishtinë 1993.
 12. Prapë fillimi. “Jeta e re”, Prishtinë 1996.
 13. Lumturia është mashtrim. ”Dukagjini”, Pejë 1999.
 14. Mos vdis kur vdiset. “Rilindja”, Prishtinë 2001.
 15. Verbim i bardhë. “Faik Konica”, Prishtinë 2004.
 16. Zjarri i këngës. “Toena”, Tiranë 2007.
 17. Vajet e shiut (Vepër postume), “Drenusha”, Prishtinë 2010.

Përzgjedhje dhe antologji

 1. Mallkimi i gjakut. “8 Nëntori”, Tiranë, 1973.
 2. Poezi. (përzgjedhje nga Fatos Arapi), “Naim Frashëri”, Tiranë, 1985.
 3. Klithmë është emri im. (përzgjedhur nga Agim Vinca), “Toena”, Tiranë 2002
 4. Antologji personale. (përzgjedhur nga vetë autori), “Ora”, Tiranë 2004.
 5. Vepra 1-5. “Drenusha”, Prishtinë 2009.

nga Enciklopedia e Lirë shqiptare

Din Mehmeti (1932 – 12 November 2010) was an Albanian poet from Kosovo. He was among the best-known classical representatives of contemporary verse in Kosova.

He was born in 1932 in the village of GjocajJunik, near ĐakovicaYugoslavia (present-day Kosovo). He studied Albanian language and literature at the University of Belgrade. He later lectured at the teacher training college in Đakovica. Although he has published some prose, literary criticism and a play, he is known primarily for his figurative poetry which has appeared in fifteen volumes between 1961 and 1999.

Mehmeti’s verse is one of indigenous sensitivity. He relies on many of the figures, metaphors and symbols of northern Albanian popular verse to imbue and stabilize his restless lyrics with the stoic vision of the mountain tribes. Despite the light breeze of romanticism which wafts through his verse, as critic Rexhep Qosja once put it, this creative assimilation of folklore remains strongly fused with a realist current, at times ironic, which takes its roots in part from the ethics of revolt in the tradition of Migjeni and Esad Mekuli. Mehmeti’s poetic restlessness is, nonetheless, not focused on messianic protest or social criticism but on artistic creativity and individual perfection.

One thought on “Din Mehmeti

 1. Poeti i madh Din Mehmeti nuk ka vdekur në datën e shënuar nga autori, por ai ka vdekuar me 12.11. 2010. Nuk duhet a lejojmë gabimin të shënohet sepse dikur ai bëhet më i madh dhe i papërmirësueshëm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s