Prof. SHEFIK OSMANI: LIBRI I RI, “LIGJËRATA DHE SHKRIME TË ZGJEDHURA” / Nga: Prof. Murat Gecaj publicist e studiues-Tiranë

Prof. SHEFIK OSMANI: LIBRI I RI,LIGJËRATA DHE SHKRIME ZGJEDHURA

Nga: Prof. Murat Gecaj

publicist e studiues-Tiranë

Murat Gecaj

           Murat  Gecaj

1.

Tashmë, emri i pedagogut e studiuesit fushën e arsimit kombëtar shqiptar, ndjerit prof.Shefik Osmani, është bërë mjaft i njohur me botimet e tij. Ato janë, kryesisht kohës, kur ai ishte ende gjallë dhe veprimatari pasur e frytshme. Por, gjithashtu, lexuesit kanë dijeni edhe për disa botime, janë bërë kohët e fundit, me kujdesin e bashkëshortes tij, Urti Osmani,Mësuese e Popullit. Këta libra janë: Përjetë me Shefikun(Tiranë, 2013), me autore U.Osmanin dheVlerësime për prof.dr. Shefik OsmanineFigura shquara arsimit dhe pedagogjisë(Tiranë, 2014), dy këta me autor Sh.Osmanin.

Ndërsa libri i katërt i kësajserieështë ai me titullinLigjërata dhe shkrime zgjdhura(Tiranë, 2014). Gjithashtu, ai është përgatitur nga Urti Osmani dhe është venë qarkullim, para pak ditëve, nga Shtëpia BotueseFilara, Tiranë.

2.

Libri, për cilin folëm lart, ka redaktor prof.dr. Tomorr Osmanin,Mësues i Popullit dhe përmban gjithësej 397 faqe. Ai është i ndarë pesë kapituj: Ligjërata tubime ndryshme,Një ashkël e shkëputur nga vargani i abetarave shqipe,Universiteti i Tetovës, megjak arbër themele dhe shkrime tjera,Vlerësime për vepra, libra shkollorë dhe historikëeNëpër Diasporën Shqiptare.

Ballina-Sh.Osmani

Ballinat e librit ri, me autor prof. Shefik Osmanin

Siç vërehet lehtë, tematika e shkrimeve, janë përfshirë këta kapituj, është e gjërë. Një vend me rëndësi pasqyrimi i udhës nëpër cilën ka kaluar shkolla kombëtare shqipe. Për kët gjë, autori Sh.Osmani ka folur disa shkrime, si: Arsimi dhe kultura trevat e Myzeqesë.Kongresi kombëtar për problemet e arsimit dhe themelimi i Shkollës Normale Elbasanit(1909),Kongresi Arsimor i Lushnjës dhe çështjet didaktike diskutoi,””Herbartianizmidhe shkollat e hapura nga Drejrtoia e Arsimit Shkodër, gjatë viteve 1916-1920 etj.

Është i njohur roli shumë i madh e i pazëvendësueshëm i abetareve shqipe, për mbarëvajtjjen e arsimit gjuhën tonë amtare. Prandaj, prof. Shefiku e ka trajtuar me përparësi udhën e përshkuar këtë fushë. Për këtë qëllim, ai shkroi e publikoi shkrime tillë, si: Nga Abetarja, te Lexim I,Abetarja, teksti lidhë tre shekujeTeksti u përket tërë shqipfolësve. Po kështu, me interes janë shkrimet, dëshmojnë rolin eabece-ve Kumanovës, Jovan Terovës, Anastas Kulluriotit etj.

vazhdimësi, autori ka bërë vlerësime për disa libra shkollorë e historikë, nga Çeta e Profetëve(1685),Dituritëe Naimitdhe tekstet mësimorë Sami Frashërit. Me vlera janë dhe shkrimet kushtuar historikëve shkollave shqipe disporën shqiptare, si Gjermani e SHBA, Bukuresht, Zvicër etj.

Pa treguar shumë për këtë botim ri prof. Shefik Osmani, dëshirojmë përsëri shprehim këtu nderimin dhe respektin për punën e tij përkushtuar, gjatë tërë jetës, për ndriçimin e udhës ndritur shkollës shqipe dhe arsimit tonë kombëtar, përgjithësi. Po kështu, e përgëzojmë Urti Osmanin-Mësuese e Popullit, për përgatitjen e këtij vëllimi tjetër bashkëshortit, është pasuri e çmuar për lexuesit e sotëm dhe i tillë do mbetet për ata ardhmen, bashkë me botimet e tjera këtij autori mjaft njohur literaturën tonë pedagogjike.

Tiranë, gusht 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s