Një hiç i madh gjigand! / Poezi nga Irina Hysi

irina hysi

Poezi nga Irina Hysi

 

 

Një hiç i madh gjigand!

 

Ngritje momenti, trajtë gërmash,

harruar veten…

Kodikë ndjesish, përshkruese sferash,

nisin nga poshtë, mendimin!

Koka karçofësh të tharë!

Apsoluti në absurd!

Shpërfillje trupi!

Shpirti injoron trupin, rrinë kaq shumë bashkë …

Asket!

Përpjekje të pareagueshme!

Ndjenja të paushqyera!

Topa golfi…

Fusha e lirë, përkundër psesh’?

Themel i qënies, pa plan, pa asnjë plan.

Mungesë pa drejtim…kufizime…

Ndjesi stratosfere, inestrim planesh …

Harrim në harresë, prania shenje…

Pavendosje!

Ngritje pa kuptim!

Pa pika tërheqje, dashuri pa themel:-

Dikush kërkon te ngrejë…

Veç reflekse marrie- dhënie!

S”përdridhje!

Shoh para dhe pas!

Një tjetër pazgjidhshmëri poezie”!

Oh, s”duroni shakarrëza qirrje”?

Po të vërteta, durroni qirrje”?

Ti, pushteti i vendimit, je një hiç, pa mua!

Një hiç i madh gjigand!

Ade, jasu!

Kokërr breshi”!!!…………………..

 

© Irina Hysi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s