Shtëpia Botuese ” ADA” publikon vëllimin poetik ” Gjithandej gri” të autores Sonja Haxhia.

14238129_10208681235981000_1142468835606179117_n (1)

Shtëpia Botuese ” ADA” publikon vëllimin poetik ” Gjithandej gri” të autores Sonja Haxhia.

 

 

Titulli: GJITHANDEJ GRI
Autori: SONJA HAXHIA

Redaktor: Kujtim AGALLIU
Recensent: Dhimo Tarusha

Arti grafik: Grafika ADA

©autorja, 2016

Botimi i parë, 2016
ISBN: 978-9928-223-12-8
Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 13.5x20cm

Botimet ADA

 

Roland-Lushi

Roland Lushi

 

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, gusht 2016

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Haxhia, Sonja
Gjithandej gri : poezi / Sonja Haxhia ;
red. KujtimAgalliu.
– Tiranë : Ada, 2016
76 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-223-12-8
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

 

sonja Haxhia

Autorja Sonja Haxhia

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s