E Veshur në Bukuri – Lord Bajron (George Gordon) / Përktheu Kujtim Morina

George Gordon

Poezi nga Lord Bajron 
 
 
E Veshur në Bukuri
 
E veshur në bukuri si nata
e vendeve pa re dhe qiejve të yjllëzuar
çka është më e mira e së errtës dhe së ndritshmes
takohen në karakterin dhe sytë e saj të shkruar
duke u shkrirë kështu në atë dritë të butë
të cilën qielli ia mohon ditës së grafulluar.
 
Një hije më tepër, një rreze më pak
ia kishin zbehur paksa hirin e paemër
që përkundet në cdo pendë të korbit
apo ndriçon butë mbi fytyrën e pa shemër
ku mendimet paqësisht të ëmbla shprehin
sa i dëlirë, sa i dashur është trupi ku ushqehen.
 
Dhe në atë faqe, në atë vetull
aq të butë, aq të qetë por elokuente,
buzëqeshjet që dalin, ngjyrat që flakërojnë
tregojnë veçse ditët e kaluara në mirëbërje,
një mendje në paqë me të gjitha çka nën të
një zemër, dashuria e së cilës është e pafajshme.
 
 
 
She Walks in Beauty
 
She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that’s best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes;
Thus mellowed to that tender light
Which heaven to gaudy day denies.
 
One shade the more, one ray the less,
Had half impaired the nameless grace
Which waves in every raven tress,
Or softly lightens o’er her face;
Where thoughts serenely sweet express,
How pure, how dear their dwelling-place.
 
And on that cheek, and o’er that brow,
So soft, so calm, yet eloquent,
The smiles that win, the tints that glow,
But tell of days in goodness spent,
A mind at peace with all below,
A heart whose love is innocent!
 
BY LORD BYRON (GEORGE GORDON)
 
 
 
Përktheu  Kujtim Morina
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s