LEAD NOT A BEGGAR’S LIFE – Dedicated to the great poet Nguyen Du, the author of the masterpiece ” Đoạn Trường Tân Thanh” (The Tale of Kieu) / Poem by Abahn Leth

Poem by Abahn Leth

 

LEAD NOT A BEGGAR’S LIFE

Vương Ông Muốn Tự Tử.
(Trích từ câu 655 đến 694).

Kính tặng thi hào Nguyễn Du tác giả kiệt tác Đoạn Trường Tân Thanh.

Dedicated to the great poet Nguyen Du, the author of the masterpiece ” Đoạn Trường Tân Thanh” (The Tale of Kieu)

Kieu’s father felt compassion for her prime,
Looked at her he couldn’t get blood stone – those hard times.

” I nourish you for a great wish to your future,
” You’ll marry a beloved one, a suitable lover.

” How can I suffer such a difficulty !
” What slander causes a separation cruelly !

” I want to suicide with an axe or a hammer,
” I haven’t the heart to see my oppressed daughter.
” That also makes me be a sorrower.

” Man must die sooner or late, let me have a time.
” Better to die than to beg, lead not a beggar’s life.”

Daringly he beat his head against the wall,
Her family members burst into tears one and all.

Hurrily some persons were holding him, others watching.
Kieu tried whispering to evoke his understanding.

She consoled : ” The fairs’ precarious destiny !
” My gratitude to your nurture I don’t complete my filial piety.

” Father ! There’s no reason why I cannot do
” A good deed as *Miss Ly or *Miss Oanh to aim true !

” You are so old, older in times to come,
” You take care of all without boredom.

” As the coelia trunk of a tree and its branches.
” You can not help but live, please see !

” Rather recklessly than never, I venture my life ;
” We couldn’t have acted otherwise!

” A flower may be withered but foliages should be green.
” It can’t be helped , my fate is foreseen !

” I consider myself as I passed away in my childhood,
” Don’t be dreadfully worried, to think as a muddle-minded man,
” Don’t give way to anxiety with no clear plan.

Household chores may be out of control, harmful to your health.”
Kieu’s words sound like music her father’s heart melt.

Into the yard Ma’s carriage of palanquin just came.
The agreement had been signed in their own names

Taels of gold also were handed enough as expected.
What a wicked moon ! Who knew why and how it has treated.

It was bound naturally by the so-called love tie.
Money was always available in hand to lie by.

The white would turn to the black easily,
‘ Money makes the mare go’ .Oh, ready money !

The officer Chung helped and did his best,
Offering was given, a wedding ceremony was set.

Temporarily the family problem was satisfactory to all.
There was no call for Ma to hurry at all.

@All rights reserved

 


Ho Chi Minh city, 14th June, 2018

Thương tình con trẻ cha già,
Nhìn nàng, ông những xót xa ruột rầu
Nuôi con những ước về sau,
Trao tơ phải lứa, gieo cầu đúng nơi.
” Trời làm chi cực bấy trời !
” Này ai vu thác cho người hợp tan.
” Búa rìu bao quản thân tàn :
” Nỡ đầy đọa trẻ, càng oan khốc già.
” Một lần sau trước cũng là,
” Thôi thì mặt khuất, chẳng thà lòng đau.”
Theo lời như chảy dòng châu,
Liều mình ông đã gieo đầu tường vôi.
Vội vàng kẻ giữ người coi,
Nhỏ to nàng lại tìm lời khuyên can:
” Vẻ chi một mảnh hồng nhan ?
” Tóc tơ chưa chút đền ơn sinh thành
” Dâng thư đã thẹn nàng Oanh,
” Lại thua ả Lý bán mình hay sao ?
” Cỗi xuân tuổi hạc càng cao,
” Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành.
” Lượng trên dù chẳng dứt tình,
” Gió mưa âu hẳn tan tành nước non.
” Thà rằng liều một thân con,
” Hoa dù rã cánh lá còn xanh cây.
” Phận sao đành vậy cũng vầy,
” Cầm như chẳng đậu những ngày còn xanh.
” Cũng đừng tính quẩn lo quanh,
” Tan nhà là một , thiệt mình là hai “
Phải lời ông cũng êm tai,
Nhìn nhau giọt ngắn giọt dài ngổn ngang.
Mé ngoài họ Mã vừa sang,
Tờ hoa đã ký, cân vàng mới trao.
Trăng già độc địa làm sao !
Cầm dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên !
Trong tay đã sẵn đồng tiền,
Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì !
Họ Chung ra sức giúp vì,
Lễ tâm đã đặt, tụng kỳ cũng xong.
Việc nhà đã tạm thong dong,
Tinh kỳ giục giã đã mong độ về.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s