BILJANA Z. BILJANOVSKA

BILJANA Z.BILJANOVSKA 
 
Поезијата, според мене, е скогаш оној пософистициран начин да се искажат чувствата, какви и да се. И оваа кратка песна ја посветувам на сите мои пријатели кои чувствуваат дека времето им се извлекува, им бега, се лизга, се топи, па имаат потреба, како и јас, ДЕНОТ ДА ГО ЗГРАПЧАТ рано в‘ зори, додека поголемиот дел од луѓето сѐ уште спијат, кога нема ниту сообраќај, кога е сѐ сеуште тивко и мирно и се исчекува излезот на Сонцето. За да биде почитлива ја објавувам на македонски, српски и италијански јазик, во мој превод.
 
 
 
CARPE DIEM
 
Ги затворив портите пред пустата ноќ
кога сништа необични ме мачат
и ме држат будна
па рано в‘ зори
посакувам
да полетам, денот да го зграпчам
да го зајаздам
повторно со сонцето да се избањам
со птичјиот пој да се задојам
и така вооружена
низ светот да тргнам
со него да се облечам.
И така секое утро како по заповед тајна
повторувам, себе си зборам
 
 
 
ЗГРАПЧИ ГО ДЕНОТ
 
да не ми го украдат
и овој сон
со кој живеам
се будам и умемам
во смирувачки сон да се нурнам.
 
 
 
CARPE DIEM
 
Затворила сам врата пустој ноћи
у којој ме чудни снови муче
и држе ме будном
да раном зором
полетим, дан да ухватим
да га зауздам
да се поново сунцем окупам
птичјим појем задојим
и тако наоружана у свет кренем
светом да се оденем.
И свакога јутра као по заповеди тајној
поновим себи, говорим –
 
 
 
УГРАБИ ДАН
 
да ми га не покраду
још овај сан
са којим живим
будим се и умем
у смирајни сан да утонем.
 
 
 
CARPE DIEM
 
Ho chisuo le porte alla notte deserta
in cui strani sogni mi tormentano
e mi tengono sveglia
per voler presto la mattina
all’alba
decollare, giorno da prendere
per raffrenarlo,
fare il bagno di nuovo con sole
alattarmi con canto dei uccelli
e cosi armata partire al mondo
per vestirmi con esso.
E cosi ogni mattina, secondo un comando segreto
ripeto, mi dico di nuovo –
 
 
 
PRENDI IL GIORNO
 
per non essere rubato da me
ancora questo sogno
con cui vivo
mi sveglio e riesco
in sonno pacifico da affondare.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s