Well-Being ( Samopoczucie) – Poem by Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

 
Poem by Eliza Segiet
 
 
Well-Being
 
How much of this is for a show?
For a him,
for a her?
 
A small part for pleasure.
Maybe for herself?
Apparently for better humor.
 
In overcrowded closets
memories of the prom.
 
High heels
remind and deter.
 
A walk?
 
Not now,
not today.
 
Maybe
tomorrow the legs
will lead across the street?
 
Maybe
someone still remembers
that girl,
which,
not for herself,
but for others
held her head high.
 
Although years later
she understood
that everything was needed
 
for her own well-being.
 
 
Samopoczucie
 
Ile z tego jest na pokaz?
Dla jakiegoś niego,
dla jakiejś niej?
 
Mała część dla przyjemności.
Może dla samej siebie?
Podobno dla poprawy humoru.
 
W przepełnionych szafach
wspomnienia balu maturalnego.
 
Wysokie obcasy
przypominają i odstraszają.
 
Spacer?
 
Nie teraz,
już nie dziś.
 
Może
jutro nogi poniosą
choć na drugą stronę ulicy?
 
Może
jeszcze ktoś pamięta
tamtą dziewczynę,
co
nie dla siebie,
a dla innych
nosiła podniesioną głowę.
 
Choć po latach
zrozumiała,
że wszystko było potrzebne
 
dla własnego samopoczucia.
 
Translated by Artur Komoter
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s