Unë nuk kam frikë (Io non ho paura) – Poezi nga Abdou Mbacke Diouf / Përktheu nga italishtja në shqip Juljana Mehmeti

 
Poezi nga Abdou Mbacke Diouf
 
 
Unë nuk kam frikë
 
Nuk kam frikë nga ato të cilat bota i quan “gra të bukura”.
Kam frikë nga të tjerat.
Kam frikë nga ato që dalin nga shtëpia me pak grim.
Nga ato që i kupton menjëherë në kanë kaluar një natë pa gjumë
nga rrathët e errët që mbajnë nën sy .
Nga ato që i lidhin flokët me laps.
Nga ato që shihen në pasqyrë dhe buzëqeshin sepse nuk kanë asnjë fije floku në vendin e duhur.
Nga ato kam frikë.
Nga ato që ndalen në detaje,
në detajet që as ti vetë nuk mendoje t’i kishe.
Nga ato që dinë të qëndrojnë pranë të tjerëve,
por nuk dinë të qëndrojnë pranë vetes.
Nga ato që janë gjithmonë në nxitim,
por që ndalen për të dëgjuar. Një të huaj,
një mik,
një fëmijë.
Nga ato kam frikë.
Nga ato që, nga një
“Ti je e bukur”, skuqen,
vihen në siklet.
Nga ata që do të ruajnë me xhelozi Lulediellin që i ke dhuruar
derisa të thahet petali i fundit
e më pas, i shkëputur
të bjerë në dysheme,
duke humbur poshtë raftit, në pluhur.
Nga ato që nuk shfaqen, nuk vihen re,
nuk duken.
Bota gjithmonë në plan të parë.
Dhe ato mbrapa.
Në sfond.
Kam frikë prej tyre.
Nga ata që i buzëqeshin jetës,
çdo ditë,
ndonëse kemi mijëra arsye për të mos e bërë.
Nga ata që të dëgjojnë vërtet.
Nga ata që duan të jenë të bukura,
vetëm ndonjëherë.
Vetëm për dikë.
Nga ato që dinë të qajnë.
Kam frikë prej tyre.
Nga ato që, për të kaluar me ty një orë ,
do të kalonin tetë të tjera në tren.
Kam frikë prej tyre.
Nga ato për të cilat ia vlen të qëndrosh.
Një herë
Për të mbetur.
Dhe kam frikë prej tyre, sidomos,
kur,
pa thënë asnjë fjalë ato të zgjedhin,
qëndrojnë
dhe ti je shumë i shpërqendruar për ta vërejtur, shumë i përqëndruar të ikësh nga ç’farë nuk e di as vetë.
Kam frikë prej tyre, sepse,me gra të bukura bota është plot.
Ndërsa, një grua si ajo,
nëse e lë të ikë, nuk do ta dish kurrë
në cilën anë të botës do ta gjesh.
Nëse do ta gjesh ndonjëherë.-
 
 
 
Io non ho paura
 
Io non ho paura di quelle che il mondo chiama “belle donne”.
Io ho paura delle altre.
Ho paura di quelle che escono di casa con un filo di trucco.
Di quelle che capisci subito se hanno passato una nottata in bianco dalle occhiaie che si portano dietro.
Di quelle che si legano i capelli con una matita.
Di quelle che si guardano allo specchio e sorridono perché non hanno nemmeno un capello al posto giusto.
Ho paura di loro.
Di quelle che si fermano sui dettagli,
su particolari tuoi che nemmeno tu stesso pensavi di avere.
Di quelle che sanno stare accanto agli altri,
ma non sanno come stare accanto a se stesse.
Di quelle che sono sempre di corsa,
ma si fermano ad ascoltare. Uno sconosciuto,
un amico,
un bambino.
Ho paura di loro.
Di quelle che ad un
“Sei bellissima”, arrossiscono,
s’imbarazzano.
Di quelle che custodiranno gelosamente il Girasole che le hai regalato finché l’ultimo petalo non si sarà seccato e rompendosi cadrà sul pavimento,
perdendosi tra la polvere, sotto l’armadio.
Di quelle che non appaiono, non si vedono,
non si notano.
Il mondo sempre in primo piano.
E loro dietro.
Sullo sfondo.
Ho paura di loro.
Di quelle che sorridono alla vita,
tutti i giorni,
nonostante abbiamo migliaia di motivi per non farlo.
Di quelle che ti ascoltano davvero.
Di quelle che amano essere belle,
solo ogni tanto.
Solo per qualcuno.
Di quelle che sanno piangere.
Ho paura di loro.
Di quelle che per passare un’ora con te,
passerebbero anche otto ore in treno.
Ho paura di loro.
Di quelle per cui vale la pena restare.
Una volta.
Restare.
E ho paura di loro, soprattutto,
quando,
senza dire una parola ti scelgono,
restano e tu sei troppo distratto per accorgertene, troppo concentrato a fuggire da non sai cosa.
Ho paura di loro perché di belle donne il mondo è pieno.
Una donna del genere, invece,
se te la lasci scappare non saprai mai in quale parte del mondo la ritroverai.
Se mai la ritroverai. –
 
 

Përktheu nga italishtja në shqip Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s