E ëndërroja dhe e ëndërroj (E lo sognavo e lo sogno) – Poezi nga Arsenij Tarkovskij / Përktheu nga italishtja në shqip Juljana Mehmeti

 
Poezi nga Arsenij Tarkovskij
 
 
E ëndërroja dhe e ëndërroj
 
E ëndërroja dhe e ëndërroj
dhe përsëri do ta ëndërroj, një herë apo një tjetër,
dhe gjithçka do të përsëritet, dhe gjithçka do të realizohet,
dhe ju do të ëndërroni gjithçka që më është shfaqur në ëndërr.
Atje, larg nesh, larg botës një valë pas tjetrës thyhet në breg,
dhe mbi dallgë ylli, njeriu dhe zogu, dhe realiteti, dhe ëndrrat, dhe vdekja: një valë pas tjetrës. Nuk kam nevojë për data: unë kam qenë, dhe jam dhe do të jem.
Jeta është mrekullia e mrekullive, dhe në gjunjët e mrekullisë i vetëm, si një jetim, unë vendos veten
vetëm, mes pasqyrave, në rrjetën e reflektimeve të deteve dhe qyteteve që shkëlqejnë në tym. Dhe nëna ndër lot, foshnjën e saj vendos mbi gjunjë.
 
 
 
E lo sognavo e lo sogno
 
E lo sognavo, e lo sogno,
e lo sognerò ancora, una volta o l’altra,
e tutto si ripeterà, e tutto si realizzerà,
e sognerete tutto ciò che mi apparve in sogno.
Là, in disparte da noi, in disparte dal mondo
un’onda dietro l’altra si frange sulla riva,
e sull’onda la stella, e l’uomo, e l’uccello,
e il reale, e i sogni, e la morte: un’onda dietro l’altra.
Non mi occorrono le date: io ero, e sono e sarò.
La vita è la meraviglia delle meraviglie,
e sulle ginocchia della meraviglia
solo, come orfano, pongo me stesso
solo, fra gli specchi, nella rete dei riflessi
di mari e città risplendenti tra il fumo.
E la madre in lacrime si pone il bimbo sulle ginocchia.
 
 
 

Përktheu nga italishtja në shqip Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s