De een en de ander (One and the other) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
De een en de ander
 
Terwijl de een in de winter zucht
onder een zware kale boom waarvan de takken
vervaarlijk heen en weer zwiepen
in een koude januari wind,
zich verdiept in losse woorden snel opgeschreven
alsof gejaagd door de tijd
en vervangt in een andere betekenis zoals je een appel
verruilt voor een peer of banaan
 
intussen de fout maakt van een verkeerd adres
als je hebt geschreven: ik wens je veel sterkte
met je moeder en dan als antwoord krijgt:
mijn moeder leeft al lang niet meer
maar wel in gelukkige herinneringen
 
stap je over naar de ander. De ander die zijn leven
bijna met de dood moest bekopen, democratie
omgezet naar terreur in een land waarbij elke tegenstander
meteen de gevangenis in gaat. Hij zucht nu
onder het juk van onrecht, wreedheid, politieke corruptie
 
en we hopen allemaal op vrijheid. Vrijheid
in de geest, in het handelen in menselijke waarden, gerechtigheid.
 
 
One and the other
 
While one sighs in winter
under a heavy bare tree which branches
dangerously swinging back and forth
in a cold January wind,
immersed in individual words quickly written down
as if driven by time
and replaces in another sense like you change
an apple for a pear or banana
 
meanwhile makes the mistake of a wrong address
if you have written: I wish you much strength
with your mother and then you get the answer:
my mother has been dead for a long time
but I live in happy memories
 
you switch to the other. The other who almost lost
his life in death, democracy
converted to terror in a country involving any opponent
to go straight to jail. He sighs now
under the yoke of injustice, cruelty, political corruption
 
and we all hope for freedom. Freedom
in the spirit, in the act of human values, righteousness.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s