Korona gazebo / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Korona gazebo
 
Als dochter van een aannemer heb ik toch vaak
wel nagedacht over het werk van mijn vader,
natuurlijk niet als kind maar veel later!
De funderingen moeten kloppen anders stort een bouwwerk
in elkaar en dat is ook toepasselijk op de poëzie.
Ik werk zoal met funderingen omdat de basis het uitgangspunt
is van elk inzicht, handelen, geloof, participatie.
Ik geloof in funderingen die ieder mens probeert te handhaven!
 
Korona gazebo.
 
Ik stel me voor dat ik in een tuinhuis woon of liefst
een buitenplaats op palen gebouwd. Een trap naar boven
leidt tot de ingang. Je komt er zo maar niet in.
Beschermd tegen wilde dieren, onverwacht bezoek, inbrekers
die jouw leven op de kop willen zetten. Ik laat ze niet toe.
De funderingen zijn palen en een boven vloer
ik leg er gezellige tapijten op. Ik bied van hoge hoogten
je een kop koffie aan dat op een dienblad naar beneden zakt.
 
 
Korona gazebo
 
As the daughter of a contractor, I often have
thought about my father’s work,
of course not as a child but much later!
The foundations must be right, otherwise a structure will collapse
and that also applies to poetry.
I work with foundations because the basis is the starting point
of every insight, action, belief, participation.
I believe in foundations that every person tries to maintain!
 
Korona gazebo.
 
I imagine living in a summerhouse or preferably
a country house built on stilts. One flight of stairs
leads to the entrance. You won’t get in just like that.
Protected from wildlife, unexpected visitors, burglars
who want to turn your life upside down. I will not allow them.
The foundations are piles and an upper floor
I put cozy carpets on it. I offer from high heights
a cup of coffee or tea that sinks down on a tray.
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s