Shtëpia Botuese “ ADA” publikon vëllimin poetik “Atomi i fjalës” të autorit Gentjan Hasanas.

 

12376864_10207556726228959_4345657308177682163_n

Shtëpia Botuese “ ADA” publikon vëllimin poetik “Atomi i fjalës” të autorit  Gentjan Hasanas.

 

Autor : Gentjan Hasanas

Titulli: Atomi i fjalës

 

Botim i parë, 2016

ISBN 978-9928-204-74-5

 

Botues: Roland Lushi

 

© Të gjitha të drejtat janë të autorit

Tirazhi: 150 kopje

 

 

Roland-Lushi

Roland Lushi

 

Shtëpia Botuese “ADA”

Rruga: Nasi Pavllo Nr.20

E-mail: rlushi@yahoo.it

Cel: +3554 68 221 9016

Tiranë, Mars 2016

 

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Hasanas, Gentjan

Atomi i fjalës : poezi / Gentjan Hasanas. –

Tiranë : Ada, 2016

120 f. ; 21 cm.

ISBN 978-9928-204-75-2

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s