Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Kristale mbi petale” të autores Delina Kreka

Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Kristale mbi petale” të autores Delina Kreka

Autore: Delina Kreka

Titulli: Kristale mbi petale
Redaktor: DEMIR GJERGJI

Botimi i parë, 2017
ISBN: 978-9928-244-27-7

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 13x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Roland Lushi

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, gusht 2017

Të gjitha librat e botuar te shtepia botuese ADA gjenden në Bibliotekën Kombëtare

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Kreka, Delina
Kristale mbi petale : poezi / Delina Kreka ;
red. Demir Gjergji. – Tiranë : Ada, 2017
100 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-244-27-7
1.Letërsia shqipe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s