Shtëpia Botuese ” ADA” publikon vëllimin poetik ” Një jetë midis yjesh ” të autorit Luan K. Çipi

Shtëpia Botuese ” ADA” publikon vëllimin poetik ” Një jetë midis yjesh ” të autorit Luan K. Çipi

Titulli: Një jetë midis yjesh

Autor: Luan K. Çipi

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Çipi, Luan K.
Një jetë midis yjesh : poezi / Luna K. Çipi ; red.
Arta van der Wouden. – Tiranë : Ada, 2018
180 f. ; 14X20 cm.
ISBN 978-9928-244-78-9

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1

 

Botuesi: Roland Lushi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s