HAMDI MEÇA ( Albania) / PENTASI B WORLD FEATURED POET 2018

 

PENTASI B WORLD FEATURED POET 2018

FROM ALBANIA

LET US WELCOME
Our dear friend, our fellow poet,
our dear brother

 

HAMDI MEÇA

ABOUT THE AUTHOR

Hamdi Meça is prominent figure of art and culture from Albania (Europe). His poetry, considered to be very original, with details, and unusual figurative perspectives. It has been translated in several languages and has quickly spread in different countries of the world. He was born on 6th of September 1952 in the historical and attractive town of Kruja, Albania. He graduated in Language and Literature at the University of Shkodra (Albania). During his rich career, he obtained a number of other specific qualifications. Besides cultural periodical and non periodical publications, for decades, the author has published tens of volumes of poetry and prose. His works and enormous creativity have been awarded honorifics from his country and the world.

 

THE MUMMIFIED WALLS AND THE BREASTS OF LOVE
English translation by Ukë ZENEL Buçpapaj

 

1.

The day’s boundaries have disappeared
So have the night’s boundaries
The eclipse’s mummy lying long and wide
Nowadays mummified walls reigning all over world horizon
East is a wall. Of West
West is a wall. Of East
South is a wall. Of North
And of South, North is a wall
Nowadays whether East, West, South and North are the living man’s cube
Or the living men himself is their cube, no one can tell
Nowadays whether North, South, East and West are the dead man’s rectangle
Or the dead man himself is their rectangular, no one can tell
East, West, South and North are the four staying together
But nowadays the loss of one of them has created the triangle of neither the living nor the dead
Nowadays the triangle of neither the living nor the dead
Mostly deals with politics
The most favourite one
Of even local and central governance
The most favourite one
Of even ‘Global Governance’.

2.

Walls spreading
Near and far
Walls surrounding every Balkan country
Where people have melted into liquids
Taking the shape of any political vessel
Walls surrounding America
With tornadoes becoming balls of barbed wire
Walls surrounding political Russia or North Korea
Where they clone Stymphalic Birds
Walls surrounding European Union
With amoeba as its heraldry symbol
Walls surrounding the Middle East
With the desert’s whiteness
Covering in the triangles of black scorpions
Walls surrounding both ‘known and unknown’ China
With the seas becoming mixed mortar to build territories
Walls surrounding Africa
Filled with UNO refugees, offspring
Busy with money laundering through banks worldwide
Walls surrounding the writing hand
Stop here for a while. Let the time stop.
No walls can ever surround the cover of a book, that house door or yard gate
Walls, walls…

3.

Outside, walls
Rising from inside
Inside, walls
Rising from outside
Nowadays intimate and digital interferences, walls
Nowadays works of hypocritical writers, walls
They write about the poor
Closing their eyes with beggars’ hands
Leaving ants homeless like gipsies
Stuffing their holes with their mouths
Blowing their earthly holes to produce
Inexistent hanging balloons.

4.

Walls, walls…
Not of stones
For stones have already fled their place
Stones are clouds
Clouds
Sending down rheumatic rains
With illuminators springing up like mushrooms after the rain
Nowadays the eyes of racists, of extremists, of…, are their oil lamps
Walls separating lovers
Evidence: Clambering
Falling, neck breaking.

5.

Nowadays the light’s borders are made of fresh kindling
Nowadays the darkness’s borders are made of dry tinder
Are they expecting the corpse of corpses to burn?
Nowadays the eclipse’s mummy is the wall of ecstasy
The moon’s breasts pressing against the sun’s chest
Thus creating a giant glass container full of fishlike organs
Under the corpse, the eclipse’s wall
A compassionate mother carries a kettle in her hand
Trying to fetch water
For sprinkling the door
With the water fetched from the dead to bless prosperity
Following the instructions of her shadow’s fortune-teller
Her husband appears in front of her
With hands stretched as if he were a sleepwalker
Or Oedipus of the incest
That revenged on the sinners
The people of the Right Path
And his own eyes, too.

6.

Walls above
Walls below
And, as a world citizen, I catch at the air tightly
Not to fall from the political wall
Of the actual ‘State-Devoid-Of-People’ reforms
Is this time geography or time without geography?
Both parallels and meridians are hospital beds
I am the poet of peace, staying far from the noisy crowd
That joins the noisy crowd marching through thousands of pages of books, lectures
On national and international writers
Interned from love, I live
In the archipelago of my birthplace
Here the thirstiest of the thirstiest
Quenches his dying thirst on his tears
Because of it, even the etymological logic
Of my birthplace name: KRUJA, meaning
‘The Fountain’
Distils into running water
Who would prefer a drop of milk to a fertile woman’s breasts?
Who?
The earthly globe is a breast, a breast of love
The world certainly thought of you to be a woman with an unusual eyebrow
Which most people purposely mistake
For the man’s rib bone.

7.

Nowadays, amidst walls, a baby is being born
Falling from the Seven Heavens
Descending from the universe
Emerging from every element of the universe
Each element with its particle contained in ‘the tiny basket,’ ‘the baby’s body’
The baby’s ascending invisibility weighs
How much?
It can weigh as much as a small pebble
It can also weigh as much as a mountain or an asteroid
How much?
It can weigh as much as a grain of dirt
It can also weigh as much as a continent or a moon’s satellite
How much?
It can weigh as much as a dew drop
It can also weigh as much as a sea or a glacier carpeting the undiscovered planet
How much?
It can weigh as much as all the roads you have to walk
Catching your ear from behind
Then, finally, how much does it weigh?
Read the Holy Books
Moses acquired Torah from Heaven
David acquired Psalms from Heaven
Jesus acquired Gospel from Heaven
Muhammad acquired Quran from Heaven
Therefore, you, baby girl or baby boy, I mean, in terms of genitals
Mark the mummified wall with your head
Push the mummified wall with your feet
Crumble the whole mummified wall with your voice
O baby, you and only you can pull down the mummified wall
With the divine push
O birth of the living
O cosmic arrival of life
After that you will see diapers
Hanging on all the lines of the horizon.

English translation by Ukë ZENEL Buçpapaj

 


Hamdi Meça ( Albania)

MUMJA MUR DHE CICA E DASHURISË

1

Kufijtë e ditës kanë humbur,
kufijtë e natës gjithashtu,
mumja e eklipsit sa gjatë gjërë shtrihet,
“mumja- mur”, në krejt horizontin botëror sot,
lindja- mur. Dhe i perëndimit,
perëndimi- mur. Dhe i lindjes,
jugu- mur. Dhe i veriut,
veriu- mur. Dhe i jugut.
Lindja, perëndimi, jugu, veriu- kub i të gjallit sot
apo vetë i gjalli- kub i tyre?
Veriu, jugu, lindja, perëndimi- drejtkëndësh i të vdekurit sot
apo vetë i vdekuri- drejtkëndësh i tyre?
Lindja, perëndimi, jugu, veriu, pa njërën, nga katër së toku-
trekëndësh i as të gjallit, i as të vdekurit sot,
ky, “as i gjallë, as i vdekur- trekëndësh”,
më së shumti me politikë merret sot,
më së shumti po ky proferohet
në qeverisje lokale, qendrore,
më së shumti po ky,
dhe në “Global Governance”.

2

Mur- afër,
mur- larg,
mur- nga vendi im dhe shtetet ballkanike,
ku popujt- lëngje të shkrirë,
formën e çdo ene politike marrin,
mur- nga Amerika,
ku tornadot- lëmsha telash me gjemba,
mur- nga Rusia politike apo Korea e Veriut politike,
ku kllonohen dhe Zogj të Stimfalit,
mur- nga BE,
ku ameba simboli i saj për heraldikën,
mur- nga Lindja e Mesme,
ku e bardha e shkretëtirës
plot trekëndsha akrebash të zinj,
mur- sigurisht nga Kina, “ e njohura- e panjohur”,
ku detrat- llaç betoni- për territore,
mur- nga Afrika,
ku refugjatë të OKB-së- pjella
për pastrim parashë nga bankat botërore,
mur- nga krah i dorës që shkruan,
këtu ndalu pak. Koha le të ndalë. Mur kurrë s’mund të jetë
kapaku i një libri. Kapaku- derë e shtëpisë ose portë e oborrit.
mur, mur…

3

Mur jashtë,
i ngritur brenda,
mur brenda,
i ngritur jashtë,
mur- interferencat e sotme intime dhe dixhitale,
mur- dhe vargjet e shkrimtarëve hipokritë,
shkruajnë për të varfërit,
sytë i mbyllin me dorën e lypsave,
i lënë mizat e dheut si romët pa shtëpi,
vrimën duke ua zënë me gojët e tyre,
dhe vrimës së dheut i fryjnë këta, pezull për të nxjerrë
tollumbace të të paqenës.

4

Mur, mur…
Jo nga gurët,
se gurët më s’rrinë në vend të vet,
re- gurët,
re,
shi reumatizmal bie,
ku si këpurdhat pas shiut, iluminatët dalin,
sytë e racistëve, ekstremistëve, etj. sot- kandilat e tyre.
Mur- dhe në mes të dashuruarve,
argument: kacavjerrja
dhe thyerja qafe.

5.

Kufijtë e dritës sot- prej karthijash të njoma,
kufijtë e territ sot- prej shkarpash të thata,
mos po pritet të ndodhë djegia e stërrkufomës?
Mumja e eklipsit- mur i ekstazës sot,
gjoks i hënës dhe kraharor i diellit bashkë shtypen ,
një enë gjigante qelqi me peshq organesh prej kësaj.
Nën kufomën- mur të eklipsit,
e dhembshura nënë me ibrik në dorë,
ujë po rreket të mbushë,
pragun e derës të spërkasë
me të tillë ujë të vdekuri, për mbarësi,
siç i pëshpërit fallxhesha e hijes së vet.
I shoqi përpara i del,
me duar të shtrira si somnambul-
(pamje e Edipit të inçestit),
Edipi u hakmorr duke qërruar, të parët mëkatarë
dhe te njerëzit e hadithit,
sytë (e vet ) në ballë.

6.

Lart- mur,
poshtë- mur,
dhe si qytetar i botës pas ajrit fort mbahem
të mos bie nga ky mur politik,
i reformave të sotme ”shtet pa popull “.
Gjeografi kohore kjo apo kohë pa gjeografi?
Paralelet dhe meridianët bashkë- shtretër të sëmurësh.
Poet i paqes jam, larg nga turma e zhurmshme,
e cila po turmën e zhurmshme zgjedh në mijëra faqe librash, leksionesh-
për shkrimtarë vendas dhe botërorë.
Nga dashuria i internuar jam,
në arqipelagun e vendlindjes,
këtu më i djeguri nga etja,
etjen e shuan me lotin e vet,
ujë i pijëshëm i bëhet,
prej kësaj dhe logjika etimologjike
e emrit të vendlindjes: Krujë:
(Krini- kroni- kroi- krue,….Krujë).
E kujt i duhet kjo, domethënë një pikë qumësht
para një cice gruaje pjellore?
Cicë- ky glob tokësor, cicë e dashurisë,
bota- sigurisht, ty femër të mendoj, me atë vetull ndryshe,
të cilën shpesh jo më kot e ngatërrojnë
me eshtrën e brinjës së burrit.

7.

Sot në mes muresh kjo bebe po lind,
nga shtatë qiejtë zbret,
nga gjithësia ulet,
nga çdo element i universit del,
grimcën e vet secili element te “shportëza- trup i bebes”.
E padukshmja e zbritjes së foshnjes peshon.
Sa?
Sa një guriçkë mund të rëndojë,
dhe sa një mal apo asteroid.
Sa?
Mund të peshojë sa një kokrrizë dheu,
dhe sa një kontinent apo sateliti hënë.
Sa?
Sa një pikë vesë mund të rëndojë,
dhe sa një det apo akullnajë mbi planetin e pagjetur.
Sa?
Sa krejt rrugët e ecjes,
dhe veshin duke e kapur nga mbrapa.
Përfundimisht, sa?
Lexo Librat e Shenjtë
Teurati (at-Tawrāt), Musait, i zbritur,
Zeburi (az-Zabur), Davudit, i zbritur,
Inxhili (al-Injil), Isait, i zbritur,
Kurani (al-Qurʼān), Muhammedit, i zbritur.
Prandaj, ti bebush, vajzë a djalë, për nga organet gjenitale,
shënoje me kokë,
shtyje me këmbë,
thërmoje fund e krye me zë këtë ”mur- mumje”,
vetëm ti, bebush, e shemb këtë “mumje- mur”, vetëm ti,
me atë shtytje hyjnore,
o lindje e së gjallës,
o ardhje kozmike e jetës!
Pas kësaj, në katër vijat e horizontit qiellor, gjithandaj –
pampersa të varur.

 

N.B.: The Poetographic design & or transvisualization are made by pbt exclusively for our PBWFP Featured Poet;

The author reserved all his/her rights over the poem.

The biography has been edited and reformatted by pbt for exclusive use in PENTASI B WORLD Friendship Poetry Exhibitions.

Biographies are subject to continuous editing and updating. Feel free to make suggestions to improve our group site.

LOve greetings: Akshaya Kumar Das Rania Angelakoudi Enesa Mahmic Poetesse Fadhila Messai Felix Fojas Leyla Işık Agron Shele Satis Shroff Mateo Escalante Ajarn Wu Hsih Sethi Krishan Chand Virginia Jasmin Pasalo Deepak Kumar Dey Ethel P David, Ashok K. Bhargava, Roula Pollard Gerald Weeks Ed Cordevilla
— ‎with ‎Roula Pollard,Ashok K. Bhargava, Jade Scarlett and 33 others‎.‎

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s