Message for my dearest ( Bericht voor mijn liefste ) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Message for my dearest
 
Today the world is locked. I have tried this one
to pry loose but without words it doesn’t work.
Fortunately a strong wind is blowing around my house,
the little things are still in place. You too
are present in my image. You don’t disappear in your pain.
 
And if you ever need help and if words are not
enough: watch out for psychologists and psychiatrists, most
of them are half psychopaths. Professional deformation because of
routine is a dangerous game. Find a clinical psychologist.
I worked among those weirdos for years. There are exceptions.
 
My cat has a limp paw. I thank the surgeon and veterinarian
thousand times. They have really saved him from an expected
death. Look on the photo how much he likes pictures, words,
which make connections between heart, language, heaven and abyss.
They keep things in balance. A bridge between spirit and matter.
 
Keep the autumn flowers in your garden, darling. With the last
light many buttons still will open up. The leaves turn colours
to fairy tales and strange stories that hold an essential truth.
Read other books, my darling. I am back already for a long time
with old things, old values. In bearskin we are really better off
than in racing sports cars. Everything that hunts over the fields.
 
 
 
Bericht voor mijn liefste
 
Vandaag zit de wereld op slot. Ik heb geprobeerd deze
los te wrikken maar zonder woorden gaat dat niet.
Gelukkig waait er een stevige wind rondom mijn huis,
de kleine dingen staan nog op hun plaats. Ook jij
bent aanwezig in mijn beeld. Jij verdwijnt niet in je pijn.
 
En mocht je ooit hulp nodig hebben en zijn woorden niet
genoeg: kijk uit met psychologen en psychiaters, merendeel
zijn zelf halve psychopaten. Beroepsdeformatie vanwege
routine is een gevaarlijk spel. Zoek een klinisch psycholoog.
Ik werkte jarenlang tussen die mafkezen. Er zijn uitzonderingen.
 
Mijn kat heeft een zieke poot. Ik dank de chirurg en dierenarts
duizend keer. Ze hebben hem werkelijk gered uit een gewisse
dood. Kijk eens hoeveel hij niet houdt van afbeeldingen, woorden,
die hun verbindingen leggen tussen hart, taal, hemel en afgrond.
Zij houden de boel in evenwicht. Een brug tussen geest en materie.
 
Laat de herfstbloemen in je tuin staan, liefste. Met het laatste
licht zullen nog vele knoppen opengaan. De bladeren verkleuren
naar sprookjes en vreemde verhalen die in essentie een waarheid
verbergen. Lees andere boeken, schat van me. Ik ben al lang terug
bij oude dingen, oude waarden. In berenvel zijn we heus beter af
dan in die sportauto die jaagt. Alles wat jaagt over de velden.

One thought on “Message for my dearest ( Bericht voor mijn liefste ) / Poem by Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s