HÃY THƯƠNG YÊU NHAU / TỐNG THU NGÂN (MIMOSA TÍM)

TỐNG THU NGÂN
(MIMOSA TÍM)

 

HÃY THƯƠNG YÊU NHAU

Hãy thương yêu nhau
Hãy yêu thương nhau
Cùng kiếp con người
Sống trên trái đất…

Thế giới muôn màu
Có lắm kẻ giàu
Có nhiều người khổ
Xin hãy sẻ chia

Thú hoang còn biết
Sống dựa vào nhau
Qua cảnh thương đau
Tìm con đường sống

Đời là biển rộng
Sóng gió bão bùng
Hãy biết cùng chung
Đi qua bão tố

Đời người ngắn ngủi
Sao cứ hơn thua
Sao cứ bán mua
Sao cứ lọc lừa

Hãy thương yêu nhau
Cho bớt khổ đau
Sóng biển dạt dào
Thắm tình nhân loại…

TỐNG THU NGÂN 1427

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s