The Next Chance (Ang Susunod na Pagkakataon) – Poem by Alicja Kuberska / Translated in Filipino by Eden S. Trinidad

 

Poem by Alicja Kuberska
 
 
The Next Chance
 
Carmine roses bloom in the midst of winter,
Drowsy violets peak from under leaves
And daisies stand white in the grass.
The sun heats the earth
And brightens short days with a warm glow.
 
I notice a tenderly embraced couple in a park.
Gracious fate gives them one more chance
For an unexpected meeting.
Eyes, surrounded by rays of wrinkles, laugh.
Wind ruffles hair, tosses delicate
Silver threads of gossamer.
 
And so, unannounced, tardy love arrived
They have a choice of a new path,
Maybe the last chance for happiness.
Life took away their naïve faith
And burned away old feelings.
It left them some dreams
And much hope for a better tomorrow
 
They are lost in thoughts
Doubts and fears spring up
From the shadows like ghouls
The head says: no… it’s not worth it… think it over…
The heart says-yes… go forwards… fall in love…
 
Nature stopped the hands of the clocks.
Red flowers bloom
 
 
Ang Susunod na Pagkakataon
 
Tumubo ang rosas na carmine sa gitna ng taglamig,
Inaantok pang mga violets ay sumisilip mula sa silong ng mga dahon
At matikas na nakatindig ang mga puting daisy sa damuhan.
Pinaiinitan ng araw ang kalupaan
At niliwanagan ang sandaling pagsikat ng araw ng may malamyos na liwanag.
 
Napansin ko ang dalawang magsing-irog
malambing na magka-yakap sa may parke.
Mahabaging kapalaran ay minsan pang sila’y pnagkalooban ng isa pang pagkakataon
Sa hindi inaasahang muling pagtatagpo.
Kanilang mga mata na napaliligiran na ng mga kulubot ay nangakatawa.
Buhok na dating maayos ay ginulo na ng hangin,
At tinubuan na rin ng mga mapuputing buhok.
 
Kaya nga, walang pasabi, dumating din ang naudlot na pag-ibig
May bago silang landas na pagpipilian,
Maaring huli ng pagkakataon na sila ay lumigaya.
Inilayo ng buhay ang walang muwang nilang paniniwala
At tinupok ang lumang damdamin.
May mangilan-ngilang nalabing panaginip
At higit na pag-asa sa mas magandang hinaharap.
 
Nakalimot dahil sa malalim na iniisip
Pangamba at pag-aalala ay biglang umusbong
Mula sa anino animo nga multo
Sabi ng isip: hindi…hindi ito nararapat…mag-isip-isip ka pa
Sabi ng puso- Oo… sige lang… umibig ka…
 
Pinatigil ng kalikasan ang kamay ng orasan
Mga pulang bulaklak nagsipag-usbungan.
 
Isinalin tungo sa wikang Filipino
Ni: Eden S Trinidad
 
Eden S. Trinidad
Executive Admin
ETCIT Wechat Dept.
WeChatID: edenstrinidad5
International Vice-President
Jara Foundation Nepal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s