THE SUITCASES OF A DEATH CAMP (DE KOFFERS VAN EEN DODENKAMP) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
THE SUITCASES OF A DEATH CAMP
 
They are still preserved after seventy-five years.
The suitcases of the victims of camp A B
in Poland. They are kept as valuable evidence
of death and destruction, crime, despair,
men, women with their children who had to leave
home and a fireplace and took little belongings
in a suitcase they dragged until the end.
 
The cases are now preserved – as tangible
memory of who once owned them.
Sometimes a name appears in creased leather.
Sometimes a photo or letter is found.
The last sign of a life
that so brutally and cruelly took an end.
 
 
 
DE KOFFERS VAN EEN DODENKAMP
 
Ze zijn na vijfenzeventig jaar nog steeds bewaard
gebleven. De koffers van de doden van kamp A B
in Polen. Ze worden bewaard als een kostbaar bewijs
van dood en verderf, van misdaad, van wanhoop,
mannen, vrouwen met hun kinderen die huis en haard
moesten verlaten en schamele spullen meenamen
in een koffer die ze meezeulden naar het einde.
 
De koffers worden nu geconserveerd – als tastbare
herinnering aan wie hem eens bezat.
Soms komt een naam tevoorschijn gegrift
in het gekreukte leer. Soms wordt nog een foto of brief
gevonden. Het laatste teken van een leven
dat zo onbeschaamd wreed een einde vond.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s