Let the rabbits sleep for a while (Laat de konijnen even slapen) / Short flash prose by Hannie Rouweler

Short flash prose by Hannie Rouweler

 

Let the rabbits sleep for a while

Rabbits need a good night’s sleep to gain energy for the next day. While most people sleep at night – some however don’t, working in night shifts – my rabbits do not. They sleep during the day and sit outside all night, almost motionless looking at the night garden, moon, moving clouds and stars.

I just wanted to change something in their lofts but decided to postpone this. All rabbits are asleep, they lie in a tub of hay and straw in their hutch and currently reside in rabbit dreams. Dreams are also important for rabbits, they are a release of physical and mental efforts and in this way process their rabbits fears, they are prey animals and must always be aware of a hostile environment that can strike suddenly. Fortunately, rabbits do not know that humans are the greatest enemy of nature. They prefer to stay away from dangerous predators that won’t show up in my public yard. It is all chirping of birds here, every now and then I see a hedgehog passing by in the middle of the night, and there are also many cats. Cats and rabbits get along well, and a cat is more likely to want to play with a rabbit than harm the animal. The cats jump on top of the cages, in the middle of the rabbits’ outdoor enclosure, tiles on the floor, and then jump out again. Closeby there is a dog owner, and my rabbits are not very fond of the animal because it immediately starts barking and causes disturbance in this peaceful palace of gathering, in love and attention and togetherness.

I’ll let the rabbits sleep for a while this afternoon. As soon as they are awake I will check in the cages to see if the feeders are still filled and if more hay is needed. Rabbits are not real pets, they are also not cuddly animals because they do not like to be picked up, put on your lap. Some of them get used to it if you do it regularly, they have to. In addition, rabbits prefer to have a partner, they get easily bored feeling unhappy and a stroking hand over the coat really cannot compete with that.

 

Laat de konijnen even slapen

Konijnen hebben een goede nachtrust nodig om energie te vergaren voor de volgende dag. Hoewel de meeste mensen ’s nachts slapen, sommigen niet die in nachtdiensten werken, is dat met mijn konijnen niet het geval. Ze slapen overdag en zitten de hele nacht buiten in de buitenren bijna bewegingloos te kijken naar de nachtelijke tuin, maan, voortbewegende wolken en sterren.

Zonet wilde ik even iets veranderen in hun hokken maar besloot dit uit te stellen. Alle konijnen slapen, ze liggen in een bak met hooi en stro in hun hok en verblijven momenteel in konijnendromen. Ook voor konijnen zijn dromen belangrijk, ze zijn een ontlading van fysieke en geestelijke inspanningen en verwerken op die manier hun konijnen angsten, het zijn prooidieren en moeten altijd bedacht zijn op een vijandige omgeving die plotseling kan toeslaan. Dat de mens de grootste vijand van de natuur is, weten konijnen gelukkig niet. Ze blijven het liefst uit de buurt van gevaarlijke roofdieren die in mijn openbare tuin niet zullen komen opdagen. Het is hier allemaal getierelier van vogels, af en toe zie ik midden in de nacht een egel voorbij schuiven, en verder bevinden zich hier veel katten. Katten en konijnen gaan goed samen en een kat is eerder geneigd om met een konijn te willen spelen, dan het dier kwaad te doen. De katten springen bovenop de hokken, middenin het buitenverblijf van de konijnen, stoeptegels, en springen daarna er weer uit. Verderop is er een eigenaar van een hond, en mijn konijnen zijn niet zo dol op het dier omdat hij meteen begint te blaffen en onrust veroorzaakt in dit vredig paleisje van samenscholing, in liefde en aandacht en saamhorigheid.

Ik laat de konijnen even slapen vanmiddag. Zodra ze wakker zijn kijk ik wel in de hokken of de voederbakken nog gevuld zijn en of er meer hooi in moet. Konijnen zijn geen echte huisdieren, ze zijn ook geen knuffeldieren want vinden het niet fijn om opgepakt te worden, op schoot neergezet. Sommige wennen daar trouwens wel aan als je dat regelmatig doet, ze moeten wel. Daarnaast hebben konijnen het liefst een partner, alleen verpieteren ze al heel snel en daar kan een aaiende hand over de vacht echt niet tegenop.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s