SEPTEMBER (EYLÜL) – Poem by Haydar ERGULEN (Turkish Poet) / Translated by Serkan Engin

Poem by Haydar ERGULEN (Turkish Poet)
 
 
SEPTEMBER
 
The woman goes away and this is called as a poem
the woman goes away and a poet is born from this
(I know by which woman I became a poet)
If “being ended of the summer is mentioned in everywhere”
being gone away of the woman is mentioned in everywhere too
being gone away of the woman is mentioned in everywhere as a poem:
Being gone away of the woman is being ended of the summer, in everywhere
if the summer ends and the woman goes away, the end of this is a poem,
the end of the summer is a poem, a poem is the end of the love…
If the city chases the summer with its every neighbourhood
the summer extends because of this, and the loves benefit from this too,
the city in pursuit of the summer, the poem in pursuit of the woman
this is the way to go to the neighbourhood of the september
I had gone to the semptember from june in one night
the september had been abandoned by the summer, and the poem
had been abandoned to that legend in june by the woman:
All sons abandon the mom to a poem!
If that woman abandons me, I become a poet
the woman by whom I became a son, never abandon me,
it is the poem which is mentioned, it is the summer which ends, it is the woman who goes away
 
All women abandon the poem to a woman!
 
 
 
EYLÜL
 
Kadın gider ve bunun şiir olduğu söylenir
kadın gider ve bir şair doğar bundan
(Ben hangi kadından şair olduğumu bilirim)
“Yazın bittiği her yerde söylenir”se
kadının gittiği de her yerde söylenir
kadın gittiği her yerde şiir diye söylenir:
Kadının gittiği yazın bittiğidir, her yerde
yaz biter kadın giderse, bunun sonu şiirdir,
yazın sonu şiirdir, şiirdir aşkın sonu…
Şehir her semtiyle yazın peşine düşse
yaz uzar bundan ve aşklar da nasiplenir,
yazın peşinde şehir, kadının peşinde şiir
eylülün semtine kadar böyle gidilir
bir gecede gittimdi hazirandan eylüle
eylül yazdan terkedilmişti, şiirse haziranda
kadın tarafından terkedildi o söylenceye:
Bütün oğullar anneyi bir şiire terkeder!
O kadın beni terkederse şair olurum
oğul olduğum kadın sakın beni terketme,
şiirdir söylenir, yazdır biter, kadındır gider
 
Bütün kadınlar şiiri bir kadına terkeder!
 
 
 
Translated by Serkan Engin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s