Nothing new here (Niets nieuws hier) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Nothing new here
 
Yesterday’s day passed silently
into the present day
I cannot say major changes are afoot
because what changed
are just shifts of panels, words, thoughts
 
like the sea
waves sliding into each other
every now and then there is an unrulyness
into something that momentarily shatters
drifts back to its original banks.
 
Nature still finds its own path
a jungle of possibilities
the light rises later and goes down earlier
and like the appointments in my notebook
that require less space
I accept it. I circle the days with blue ink
so that they come and disappear.
 
Just as motionless as leaves on the mulberry tree
I wait it out
movements. Someone who gets up and leaves home,
someone who stays seated and puts some papers
on a stack, something being shift to equilibrium.
 
 
 
Niets nieuws hier
 
De dag van gisteren glijdt geluidloos over
in de dag van vandaag
ik kan niet zeggen dat er grote veranderingen op komst zijn
want wat veranderde
zijn slechts verschuivingen van panelen, woorden, gedachten
 
zoals de zee
glijden golven in elkaar over
zo nu en dan is er een weerbarstigheid
in iets dat kortstondig uit elkaar spat
terugdrijft naar zijn oorspronkelijke oevers.
 
Natuur vindt nog het best een eigen pad door
een oerwoud van mogelijkheden
het licht komt later op en gaat vroeger ten onder
en zoals de afspraken in mijn notitieboek
die minder ruimte nodig hebben
leg ik me erbij neer. De dagen omcirkel ik met blauwe inkt
zodat ze komen en ook weer zullen verdwijnen.
 
Net zo roerloos als bladeren aan de moerbeiboom
wacht ik het af,
bewegingen. Iemand die opstaat en zijn huis verlaat,
iemand die blijft zitten en nog wat papieren op
een stapel legt, iets verschuift zich naar een evenwicht.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s