Ithaca: 649: The Isle of Light (For Paravara Rao *) – Ang Isla ng Liwanag (para kay Paravara Rao *) – Poem by Gabriel ROSENSTOCK (Ireland) / Translation in Filipino by Eden Soriano Trinidad

Painting by Satish Gupta
 
 
Ang Isla ng Liwanag
para kay Paravara Rao *
 
Mayroong Isla ng liwanag
Dadalhin kita roon
Hindi nito alam kung ano ang rehas na bakal
Halika sumama ka sa akin sa Isla ng Liwanag
 
Walang pamahalaan doon
Ang dagat ang namumuno at ang hangin sa karagatan Nagbabago ang panahon sa salita ng mga makata
Halika sumama ka sa akin sa Isla ng Liwanag
 
GABRIEL ROSENSTOCK, Ireland
Translation by Eden Soriano Trinidad
 
*https://thewire.in/rights/varavara-rao-release-academics-statement
 
 
 
The Isle of Light
For Paravara Rao *
 
There is an Isle of Light
I will take you there
It has never known iron bars
Come with me to the Isle of Light
 
There is no government there
The seas rule and the ocean winds
Seasons change at the word of poets
Come with me to the Isle of Light.
 
GABRIEL ROSENSTOCK, Ireland
 
*https://thewire.in/rights/varavara-rao-release-academics-statement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s