Et voilà…! – Poem by Juljana Mehmeti / Translated into english by Arben Hoti

Poem by Juljana Mehmeti

 

Et voilà…!

The ground beneath the feet is burning
and the air around becomes suffocating
the sky is filled with clouds of sights
tears of pain are falling on us,
an arena of battles
in the rocky gates
curtains which wrap the castles of memories
encircles enclosing the borders of the sun
a bit of light,
to distinguish the light which is coming out.

The magnificence is appearing with lost visions
glitter with roots plunged into a sin
thread by thread it penetrates to the darkness
to grow sprouts higher and higher,
raised to his entwined heresy
to the seas, leaving his body hostage
and the black wave brings it out to a shore,
to the bridges, where trains are moving furiously
to the iron branches of the forgotten fate.

with the fire of glints,
incinerating flame
devils abandoned the hell,
awakening titans, with bodies and souls
they plunge the entire world into chaos,
driving the hope into the turbulence Noah
because another life will come
the last day, of the lost man
maybe he will retrieve
his mercy!

 

Et voilà…!

Toka ndër këmbë digjet
e ajri mbytës bëhet përreth
qielli përmbushet me re pësherëtimash
lotë derti derdhin mbi ne,
arenë betejash
portave të gurta
perde që fshehin kështjellat memorie
rrethimet kufizojnë kufijtë e diellit
pak dritë,
për të shquar ditën që çel.

Madhështia shfaqet vegimeve të humbura
shkëlqim që rrënjët zhyt në mëkat
fije pas fije depërton errësirës
të rritë filizat edhe më lart,
ngritur pleksjes së tij herezi
detrave, ku trupin le peng
e vala e zezë i nxjerr në një breg,
urave, ku trenat shkojnë me furi
degëzimeve të hekurta fatit harrim.

Me zjarr shkrepëtimash,
flakë shkrumbuese
djajtë , ferrin kanë braktisur,
titanë që zgjohen, kurmeve dhe shpirtit
një botë të tërë zhytin në kaos,
e vozit shpresën në turbullirë Noe
se tjetër jetë nesër do vijë
të fundit ditë, të humbjes njeri
ndoshta e rigjen
mëshirës së tij!

@ julja

 

Translated into English by Arben Hoti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s