Agron Shele – ALBANİYA, ŞAİR / Translated : Mesme Ismayilova Aliyulla qizi (Azerbaijan)

Agron Shele (ALBANIA – Belgium)

Agron Shele was born on October 7, 1972 in the village of Leski, Perm. He is fond of poetry, he has many works, including “Clara’s Steps” (novel), “Wrong Image” (novel), “Innocent Transition” (poem) and so on. Agron Schele is an active member of many literary organizations, he is a member of is a member of the Albanian Association of Writers, member of the World Writers Association, in Ohio, United States, and the coordinator of the International Poetical Galaxy “Atunis”. He has published his works in many newspapers, national and international magazines and international anthologies. He continues to devote his time and efforts to the publication of literary works of universal value and has got many awards.

 

AGRON ŞELE
ALBANİYA
ŞAİR

Agron Şele 7 oktyabr 1972-ci ildə Permetin Lesky kəndində anadan olub. Poeziya vurğunudur.Bir çox əsərləri vardır.Onlardan ” Klaranın addımları”( roman ), ” Yanlış görüntü ” ( roman) , ” Günahsız keçid”(şeir) vəs.göstərmək olar. Agron Şele bir cox ədəbiyyatla bağlı qurumların faəl şəxsidir.O, “Açıq Zolaq”, “Pegasiada və Açıq Zolaq”, Albaniya Yazıçılar Dərnəyinin üzvü, ABŞ-ın Ohayo ştatındakı Dünya Yazıçılar Birliyinin üzvü və “Atunis” Beynəlxalq Şeir Qalaktikasının Aparıcısıdır. Bir çox qəzetdə, milli və beynəlxalq jurnallarda, qlobal antologiyalarda nəşrlər etmişdir. Hal-hazırda ədəbi əsərlərin nəşrini davam etdirir və bir şox mükafatların sahibidir.

 

I know…!

I know
One day , you will understand
Feathers stay as proof of a flying bird
Lost far away from the horizon
No turning back
No shelter
Very angry
Far away
Anxiety of an escaped shadow
I know
That this emigration has nothing in common with rainy days
Neither the blooming flowers
It is an unusual escape towards time , when the air smells the pain of earth .
Death of innocent leaves under the meaning of life until madness

I know
that the darkness brings lonely nights
No light , that gives you hope
No dreams , that give you freedom
No tomorrow
But only a dawn related to the shadows of life in chaos .
It feels like the poison of broken hopes
I know
that scream will destroy the walls of broken memories
And what is dead will return to life
No more envy trapped in a spider web
And the voracious crowds and Kings without crowns.

 

Bilirəm…!

Bilirəm …
Bir gün başa düşəcəksən ki…
lələk…uçan quşun varlığıdır…
üfüqlərə qərq olmusan…
geriyə yol yox…
sığınmağa hec nə yox…
aclıq içində
çox uzaqlarda …
itən kölgələrdə … narahat …

Bilirəm…
Yox … bu köçüşün yağışlı günlərlə …
çiçək açan çiçəklərlə …
hec bir əlaqəsi…yox …
Bu qəribə qaçış…səmada hiss edilən …
… yerin ağrısınındır …

Bilirəm…
Qaranlıqdır … o tənha gecələri gətirən…
İşıq da yox … ümüd verən …
Azadlıq gətirən … xəyalda yox…
Sabah da … yox…
Bu qarışıq həyatla bağlı … bircə şəfəq vardır…
Onun da bənzəri var … zəhərlənib… sınan ümüdlərə …

Bilirəm …
Yıxacaq qırıq xatirələrini divarların bu fəryad …
Dünyasını dəyişənlər… qayıdacaq bu həyata …
Artıq qalmayacaq həsəd… doymaz izdihamlara…
tacsız krallara … hörümcək torunda olanlara…

 

You were lost…

You were lost completely unexpectedly in the intersection of roads,
without lights,
not even green lights with the colors of poets
you were lost through the clouds of thoughts
dissolved after the suffering screams of soul.
You were lost in the rainbows that wait colors
Infinitely prisms of the sky that is broken
In the broken wings creeks of seagulls
From waterfalls that descend through thousands of dances
A twist of clouds and much dew.

You were lost in the stars a thunderstorm of the west
Dreams that are meek on angel looking wings
A phantasm of peaks that touch fantasy
Of fiery loves,
That darkness suffers.

You were lost deeply in the sea’s blue color
And through tornadoes that shake lives
A tip of the iceberg that touch the blueness

…And of fates,
Beliefs of desires that are sinful to anyone
You were lost in the first depth of winter
Icebergs of feelings frozen in the park,
…decorating the childish life without luck

From pain
And the cold is frightened with sadness.
You were lost deeply in view
From eyes that touch endless horizons,
Eyebrows that are tired from the days of waiting

And the last tears
Glassy crystal washed by sadness.
Lost misunderstanding a life of abandonment
Of scenarios of symphony of pain
Of times that have gone swiftly without notice
Turbulent over feelings
Living under worry

You were lost in the shelves of writing books
And of the ink that is erased from this forgiveness
Waves of words burned in passions
Waves of words burned in love.

 

Yox oldun …

Yox oldun qəfildən…işıqsız bir yol ayrıcında…
Şairlərin yaşıl işıqları tək…buludlar kimi …
fikirlərin icində … yox oldun sən …
ruhun ağrılı fəryadlarından sonra …
rəng gözləyən göy qurşağında… yox oldun sən…
Səmadakı parçalanan cisimlərin icində …
qanadı sınmış qağayı tək … yox oldun sən…
Rəqs edən şəlalələrin arasından…
şehə dönən bulud tək…yox oldun sən…
Qərbdən gələn firtinada , ulduzların arasında …yox oldun sən…
Dilsiz-ağızsız xəyal tək …mələklərin qanadında…
kabus tək , xəyallara toxunan…
qaranlıqdan əziyyət çəkən…
alovlu sevgi kimi…
Həyatı … bəxti sarsıdan fırtınaların…
ucu göyə toxunan buz dagının..
mavi dənizin dərinliyində yox oldun sən…
İstəyə inanıb, günahkar olan,
Qışın ilk dərinliyində yox oldun sən…
Uşaq həyatının xoşbəxtliyini hiss etmədən…
Bağdakı hisslərin buzlaga döndü …
Soyuq kədərdən qorxarkən…
Göz qabağında yox oldun sən…
Sonsuz üfüqlərə dikilən gözlərdən,
günü gözləyən yorğun qaşlardan ,
kədərlə yuyulan
son billur gözyaşı tək,
tərkedilmiş həyat hissinin,
ağrılı simfoniyanın ,
narahat yaşanan …
xəbərsiz kecən anların,
fırtınalı hisslərin…
kitab rəflərində yox oldun sən…
silindi mürəkkəbi də …” bağışla “nın
söz dalğası … yandı bu ehtirasda …
söz dalğası …yandı bu sevgidə…

 

How far away and nearby

How fare and how close,
With knees that remain through the times of sadness,
Spreading through grey waves of confusion
To genuine soul, anger and sadness.
How far and hour close,
We the owners of freedom and angst
In the bridges and lost horizons
In the intersections of turbulent fates.
How far and how close,
In the magic that has appeared at dawn
With thirst after an empty pride
And through the streets without a return.
How far and how close,
Touching the whitest dreams
At tomorrow’s hope and frightens
At the simplest humility, greatness.

 

Yaxınkən … uzaq

Həm keçən … həm yaxın…
bürünüb ruha , qəzəbə və kədərə
çaşğınlığın boz dalgasıyla…
dizlərin qucaqlayıb … kədəriylə qalan …
Saatla yaxınkən… uzaq..
körpülərdə … itirilmiş üfüqlərdə,
fırtınalı talelərin arasında
azadlığın… həsrətin sahibiyik biz…
Yaxınkən …uzaq …
Boş qürurdan doğan şəhvətlə,
dönüşü olmayan kücəylə ,
şəfəqdə görünən sehrlə …
Yaxınkən … uzaq…
sabahın ümüdü, qorxusu ücün,
sadə təvazökarlıq və böyüklüklə,
ən parlaq xəyallara toxunaraq…

 

Translated : Mesme Ismayilova Aliyulla qizi (Azerbaijan)
Doctor of Philosophy on Philology
Azerbaijan State Pedagogical University

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s