Senem Gökel (Cyprus)

 
Senem Gökel (Cyprus)
 
Senem Gökel was born in 1982, Nicosia, Cyprus. Her first poems were published in 2005. Her poems and/or translations have been published in various literary magazines of Cyprus, Turkey and Greece, such as Varlık, Kitap-lık, Şiirden, Cadences and Mandragoras. In
2012, she received the Fikret Demirag Poetry Award from the Cyprus Writers Union. As a result of this award, a bilingual poetry collection (in Turkish, Greek) was published under the
general title of ‘Ποίηση / Şiirler’ (2012). She also published a poetry pamphlet titled as
‘Unutmabeni / Forget-Me-Not / Μη με λησμόνει’ (2018). She has participated in several
poetry anthologies and literary events as well as organised poetry events, such as ‘Cypriot
Poets: Transcending Conflict’ at the National Poetry Library, London.
 
 
On Sundays and the Stale Petals
 
I killed a glance
and wore it on Sundays
I resonated upon water
like the petal of a flower,
staling in vase for days
I kept turning around. Then hushed.
I’ve left a leaky faucet behind;
we should have things to count at nights.
 
I got used to the sounds:
bees in the sunrise
garden bats in the sundown
sheets waving in the wind, like a whip
and the crackly creak of an empty swing
shaking the pole
of my heart.
 
Trans. Zeki Ali
 
 
 
Pazar Günleri ve Eskiyen Yapraklar Üzerine
 
Bir bakış öldürdüm
ve giydim onu her Pazar
Günlerdir vazoda eskiyen çiçeğin yaprağı gibi
çınladım suyun üstünde
Döndüm durdum. Sustum sonra.
Akıtan bir musluk bıraktım geriye;
sayacak şeylerimiz olmalı geceleri.
 
Seslere alıştım:
Gün doğumunda arılar
Gün batımında bahçe yarasaları
Rüzgârda dalgalanan çarşaflar, kırbaç gibi
Ve kalbimin direğini sarsan
boş bir salıncağın çatırdayan gıcırtısı.
 
 
 
Wells on the Island
 
Let my delusions stay on the floor. I
want to gather my fears
and fill sacks with them.
 
Because you, wisely, explained
that you will take them.
That you leave them under the earth
 
and you shall return without them.
You said, I should wait for you with great patience.
 
Until, with a marble stone, you crash these visions
as if they were shells of almonds.
 
Then without looking back
I will pass the corridor
 
I will arrive at the kitchen for a glass of water
which I will drink in peace
 
without suspecting
that it comes from those wells
 
Those wells
Where the unclaimed bodies, along with their stories, were thrown.
 
Trans. Niki Marangou
 
 
 
Adadaki Kuyular
 
Vesveselerim yerde kalsın. Ben
korkularımı toplayıp doldurmak istiyorum çuvallara.
 
Çünkü sen alacağını açıkladın bilgece.
Yerin altına inip
 
sonunda onlarsız döneceğini.
Büyük bir sabırla beklememi seni.
 
Bademin kabuğu gibi, mermer taşla,
kıracağını bu görüntüleri.
 
Çünkü arkama bakmadan
geçebilmek istiyorum koridoru.
 
Bir bardak su için mutfağa varmak
ve huzur dolu yudumlamak onu
 
O kuyulardan,
kovalarla çıkmadıkları konusunda kuşku duymadan;
 
sahipsiz varsayılan bedenlerin
hikâyeleriyle atıldığı kuyulardan.
 
 
 
 
Walk on the Venetian Walls
 
Dedicated to the murex trunculus who
were sacrificed for the imperial purple.
 
Down the walls
children chase after dogs
and dogs after dogs
Date palms scattered around
don’t stir –
like my state at home.
Outside, I run away just like the dogs –
from the people chatting each other
standing rigid, like the date palms.
Pity, always locked the Famagusta Gate;
rebels and murderers hung from the Gate
now live in every desolate house
where fig trees grow.
Even souls are captives in the curse of this island
A thousand needles draw you on a mirror;
as the iron walls of the sea
slowly hit the shore
seashells fill my ears.
 
Trans. Gürgenç Korkmazel
 
 
 
Venedik Surlarında Yürüyüş
 
Erguvan moru için kıyılan nice
murex trunculus’a adanmıştır.
 
Surların aşağısında
çocuklar köpekleri kovalıyor
köpekler köpekleri
Oraya buraya serpilmiş hurma ağaçları
yerinden kıpırdamıyorlar –
evimdeki halim gibi.
Dışarıda köpekler gibi kaçışım –
hurma ağaçları gibi dimdik
sohbet eden insanlardan.
Yazık, hep kilitli Mağusa Kapısı;
şimdi incir ağacı bitmiş her harabe evde
Kapı’da asılan asilerle katiller yaşıyor.
Ruhlara bile tutsak adanın laneti
Bin iğne bir aynaya seni çiziyor;
denizin demirden duvarları
yavaşça kıyıya çarparken
kulaklarıma kabuklar doluyor.
 
 
 
The Last Question
 
Dedicated to Setsuko Thurlow and the others.
 
Time does not age between the pages of a book
You poke it in a room
to see
if it’s still alive
 
Even your dream has passed
Like the easily scattered petals of mountain tulips
You opened the door and closed it.
 
Get up
Surely there’s someone calling your name
 
Japanese women have no fear
of doors that rise as they get heavier
 
The bomb explodes and
they fall in the sweet, feathery arms of the blue light
 
Someone is recalling the walking man
—his eyes in his palms
 
She splashes water to the Silence
—begging for Water.
 
Get up, for the sand
 
Release the embroidery hoop
and turn it inside out.
 
A beanshoot is blooming in your head
A black beetle is hiding under the rock
A girl is writing on your walls in red
 
You lay your head on the pillow, like a pot
You caress her, like a pet
 
She is also asking
for water.
 
 
 
Son Soru
 
Setsuko Thurlow ve diğerlerine adanmıştır.
 
Zaman kitap arasında eskimez
Bir odada dürtersin onu
yaşıyor mu diye
 
Rüyan bile geçti
Kolayca dağılan dağ laleleri gibi
Açtın ve kapadın kapıyı
 
Kalk,
bir yerde biri çağırıyordur ismini
 
Japon kadınlar korkmuyor ağırlığıyla
yükselen kapılardan
 
Bomba patlıyor ve
düşüyor onlar mavi ışığın tatlı, tüylü kollarına
 
Gözleri avuçlarında yürüyen adamı hatırlıyor biri
Su çalıyor, Su, diye inleyen sessizliğe
 
Kalk, kum için
 
Aç kasnağı ve çevir içeriyi dışarıya
 
Bir fasulye yeşeriyor kafanda
Bir karafatma taşın altına saklanıyor
Bir kız kırmızıyla duvarlarına yazıyor
 
Bir saksı gibi yatırıyorsun başını yastığa
Okşuyorsun, evcil bir hayvan gibi
 
O da suyu soruyor.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s