Pezi nga Elena Liliana Popescu / Përktheu në shqip Baki Ymeri

 
Pezi nga Elena Liliana Popescu
 
 
Sikur ta dije
 
Sikur ta dije
sa shumë mall kam për Ty,
edhepse je në zemrën time,
dhe sa i madh është trishtimi
për mos të Të parë
veçse në ëndrrën time.
 
Sa shumë më mungon,
edhepse je prore me mua,
dhe sa e thellë është dhembja
për të Të mos dëgjuar
veçse në mendimet e mia.
 
Sa e rëndë më vjen
kur Të kërkoj përrreth meje
dhe nuk Të gjej veçse atëherë
kur dëshiron Ti të Të gjej…
 
 
 
If you only knew
 
If You only knew,
how much I yearn for You,
though You’re in my heart!
How great the sadness
to see You
only in my dream.
 
I miss You so,
though You’re with me always…
How deep the pain
to hear You
only in my thoughts.
 
How hard it is
when I seek You
and find You only
when You want to be found.
 
 
 
U largove
 
U largove nëpër mendimet tjera
aq shumë me mendimin e parë
dhe deri në çastin kur do kthehesh
nuk mund të shkosh, dhe as të mbetesh…
 
 
 
You’ve drifted
 
You’ve drifted among other thoughts
far from the first one,
and till you return,
you can neither leave nor stay…
 
 
 
Askush nuk t’u përgjigj
 
Ke pyetur
ndonjëherë
ç’është jeta
pa dashur
në të vërtetë
të kuptosh
përgjigjen
 
Dhe s’e ke gjetur!
 
Askush
nuk t’u përgjigj
ngase askush
nuk ka mundur
të të të përgjigjet…
 
 
 
Nobody answered…
 
At times,
you asked yourself
‘What’s life?’
not really
eager
for
an answer…
 
And so you never found it!
 
No one
answered
because
no one
could have…
 
 
 
Për t’u lindur
 
Sa herë në jetën tonë
vdesim pa e ditur së paku
vetëm për t’u lindur përsëri…
 
Por sa çaste don të thotë jeta
dhe sa vdekja po e mat?
 
 
 
To be born anew
 
How many times in life
we die, without even knowing,
only to be born anew…
 
But, how many instants fill a life,
how many measure death?
 
 
 
Një ëndërrimtar
 
Nëse ajo që shoh rreth syve të mi
nuk është jetë
atëherë e vlrteta jetë
ku gjendet vallë?
 
Pyet një copë akulli
e trembur,
që ka ëndërruar në një botë
të degdisur…
 
 
 
Dreamer
 
If what I see around me
is not life
Then where is it
for real?
 
Asked, timidly,
an icicle,
dreaming,
in a perishing world…
 
 

Përktheu në shqip Baki Ymeri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s