Telkens als ik weg ben (Every time I’m away) – Marjeta Shatro – Rrapaj / Translation English into Dutch: Hannie Rouweler

 
Marjeta Shatro – Rrapaj 
 
 
Telkens als ik weg ben
 
Als de dag is gedoofd
en de nacht de zwarte sluier draagt.
Kijk vanuit het raam naar de helderheid van een mooie ster
die in de donkere lucht schijnt, hij is de ster van de liefde,
die mooie ogen komt strelen.
Kijk naar onze ster en begrijp zijn taal.
Hij praat over jou.
Lees de boodschap van het leven, de hoop, het geloof, het geluk.
Onze geesten communiceren met de stilte van de nacht.
Mijn verlangen om naar de vlam van je hart te blijven staren.
We zijn ver weg, maar zielen zo dichtbij!
Verwen me met je ogen!
Ze brengen je ziel tot aan de grenzen van het zijn.
Ze bewaken de onuitgesproken geheimen,
die alleen je hart kent!
De taal van je ogen is krachtiger dan duizenden woorden!
Hoewel de jaren stromen,
ze behouden hun heldere zachtaardigheid!
Je ogen troosten me, trokken me aan, dronken me door hun zoetheid en schoonheid.
Alleen mijn ogen kennen de taal van je ogen!
 
 
 
Every time I’m away
 
When the day is extinguished
and the night wears the black veil.
From the window look at the brightness of a beautiful star
That shines in the dark sky, he is the star of love,
who is coming to caress the beautiful eyes.
Look at our star and understand his language.
He talks about you.
Read the message of the life, of the hope, of the faith, of the happiness.
Our spirits communicate with the silence of the night.
My desire to keep staring at the flame of your heart.
We are far, but souls as close!
Pamper me with your eyes!
They bring your soul to the limits of being.
They guard the unspoken secrets,
that only your heart knows!
The language of your eyes is more powerful than thousands of words!
Although the years flow,
they preserve their clear mildness!
Your eyes comfort me, attracted me, drunk me with their sweetness and beauty.
Only my eyes know the language of your eyes!
 
 

Translation English into Dutch: Hannie Rouweler

One thought on “Telkens als ik weg ben (Every time I’m away) – Marjeta Shatro – Rrapaj / Translation English into Dutch: Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s